Червените бригади. Мерки за безопасност

brigate_rosseДокумент за вътрешно ползване, който е съставен вероятно в края на 1972 г. или началото на 1973 г.

Жилище

Жилището е собственост на организацията, на разположение на боеца. То трябва да се пази и охранява в съответствие със строги правила, единни за всички. Във всяко жилище трябва да се намират само тези бойци, които живеят в него. Неговото местонахождение трябва да бъде известно само на членовете на организацията или колоната, които са избрани предварително. Последните могат да посещават жилището само при условия от крайна необходимост и по решение на организацията или колоната. Очевидно е, че освен тези хора, никой друг (роднини, легални членове на екипа и т.н.) не трябва да знаят не само неговото местонахождение, но дори и териториалната зона, в която се намира.

Техниката за водене на другари в жилището със завързани очи е променена, и сега до нейното използване се стига само в краен случай. Когато другар влиза в жилището и, по този начин, се присъединява към подполната структура, първата негова задача е формулиране на индивидуална концепция за „обществено прикритие“. В минимални подробности, но доста категорично. Например, той решава да „стане“ работник в завод „Фиат“, или преподавател, или адвокат, или геодезист, женен или нежен, имащ брат или не и т.н. и т.н. Ролята, която всеки другар трябва да поеме, е необходимо да се играе всеки ден, във всяка ситуация.

Да допуснем, че другар решава, в качеството на обществено прикритие, да „стане“ занаятчия, това означава, че всеки делничен ден трябва да излиза от жилището си не по-късно от 8 часа сутринта, след това да се върне не по-късно от 12:30, отново да излезе в 14 часа, след което окончателно да се прибере в 19 часа или дори по-късно. Другарят трябва да организира своята нелегална дейност в точно съответствие с приетия график.

След това, избраната роля трябва да се проучи с особена внимателност, така че да може да се разсеят всякакви съмнения относно неговата дейност.

Основен момент е поддържането на дружелюбни отношения със съседите, като се запазва строга конфиденциалност. Жилището трябва да бъде избрано доста внимателно:

Улица

Улицата трябва да се вижда ясно, да не бъде оживена и да не привлича много вниманието на властите: тоест, не трябва да бъде разположена близо до барове и други публични заведения, също институции, складове и т.н.

Собственик

Собственикът в никакъв случай не трябва да живее в жилището, което взимаме под наем или закупуваме. В случай на под наем, той не трябва да посещава жилището. Преди подписването на договора, трябва внимателно да се проучи характера на собственика: ако липсват достатъчно гаранции за спокойствие и взаимно доверие, трябва на момента да се прекратят всякакви преговори с такъв човек.

Жилището трябва да бъде пролетарско, скромно, чисто, организирано и обезпечено с всичко необходимо за работата. От улицата жилището трябва да поражда положително впечатление (завеси, входна лампа, изтривалка, табелка на вратата с името и т.н.).

Във всяко жилище трябва да се спазват следните правила:

– наличие на документите на жилището. Договор за наем или покупка (документът за покупка трябва да бъде лишен от снимка)

– наличие на радио или телевизор

– в жилището трябва да живеят поне двама бойци (най-добрият вариант – мъж и жена).

Квитанциите за комунални услуги трябва да се плащат в срок и НЕЗАБАВНО да се унищожат. По никакъв начин тези документи не трябва да попадат в ръцете на властите (същото може да се каже и за документите за покупка/наем).

Ако в жилището се намират материали на организацията (печатни издания, политически документи, оръжия, схеми и т.н.), всичко трябва да се съхранява в куфар в идеален ред, готов за бърза евакуация. Преди всяка акция или в случай на тревога, всичко трябва да бъде готово за възможно преместване. В края на всеки месец в жилището трябва да се прави ревизия, за да се очисти от всякакви безполезни, опасни или компрометиращи материали.

Особено внимание отделяме на ръкописните документи – при получаване трябва да бъдат препечатани на машина и веднага изгорени. Нужно е да се пази само това, което е необходимо за нашата работа. Центнерите хартия не може бързо да бъдат отстранени: ако не е пунктуален другарят, той не може в този случай да се отърве от купчините материали, които, в случай на попадане в ръцете на полицията, ще послужат като източник за извличане на информация за организацията.

Когато един другар се заменя в жилището от друг, последният трябва да влезе в хода на нещата по отношение на вътрешната логистика.

Когато се появи опасност от арест или смърт на един от живеещите другари, жилището трябва да бъде напуснато.

Във всяко купено или наето жилище трябва да се сменят всички ключалки – не безполезно ще бъде и монтирането на автомобилни ключалки против кражба на входните врати. Необходимо е също така да се обърне повече внимание на шума, идващ от жилището (радио, звукът на пишещата машина и т.н.), който може да обезпокои или възбуди подозрението на съседите.

В рамките на територията на пребиваване не може да се извършват никакви финансови разходи, дори купуване на вестници. Да не говорим за ресторанти и барове, разположени наблизо – те, безусловно, трябва да се избягват.

Мерките за безопасност трябва да се превърнат в навик – точно както шофьорът наднича в огледалото за задно виждане. При първото чувство на несигурност и наличие на наблюдение, другарят трябва да сподели подозренията си със своите съжители, за да могат съвместно да оценят мащаба на опасността.

Кола

Колата – това също е собственост на организацията, дадена на разположение на боеца. Той носи отговорност пред организацията за нейното техническо състояние. Документите на колата трябва да бъдат щателно проверени, за да се изключи и най-малката грешка.

Колата, използвана в дългосрочна перспектива, трябва да се съхранява в безупречно състояние – това се отнася както до външните, така и до вътрешните технически данни. Тя трябва задължително да се почиства.

В салона на колата трябва да има ред. Тук не трябва да се намират вестници, листовки и прочие хартиени неща. Всяка вечер трябва да се взима радиото, касетофона и другото оборудване, което привлича вниманието на крадците. Колата не се дава на никого и не се заема: изключение – само при абсолютна необходимост. Документите на колата не трябва да се използват за никакви други функции, техните данни не трябва да бъдат известни на другарите от други клетки.

Трябва да се помни, че колата е най-лесният инструмент за идентифициране на другарите и техните квартири, така че тя трябва да се оставя само на паркинги и да се използват всички предпазни мерки при влизане и излизане от колата (предварителен визуален контрол, обхождане и т.н.).

В случай на инцидент трябва незабавно да се оцени сериозността на ситуацията. Най-добрият вариант: да се поеме отговорност за това, което се е случило и, в случай на необходимост, да се плати. Ако произшествието се е случило в пределите на жилищна зона, трябва да се направи всичко възможно да се уреди мирно конфликта.

В случай на особено тежък инцидент, трябва да се вземат всички документи, както и вещи, по които властите могат да идентифицират принадлежността на колата към организацията, и да се избяга преди идването на полицията. Ако има възможност – да се вземат номерата на колата.

По време на пътуване трябва да се избягват пътни конфликти: внимателно да се спазват всички норми на писания и неписан пътен кодекс. Баналният пътен спор може да доведе до много сериозни последици. Колите трябва редовно да се пребоядисват и модернизират, дори и ако не са „засечени“.

Друга важна особеност, трябва да се карат народни малолитражни и скромни коли. Цената, която плащаме за нашите автомобили е наистина висока и там където има възможност да се намалят разходите, без да се ограничава политическата работа, трябва да се пести.

Стил на работа на редовните сили

Политическата работа на всеки боец се извършва в рамките на колоната. Всички политически контакти трябва да бъдат строго наблюдавани и оценявани.

Срещи

Никога не трябва да се ходи на среща без да са уведомени за нея другите членове на организацията. За контакти с нови елементи извън организацията трябва разрешение от отговорника на колоната. По време на обсъждането с него за предстоящата среща трябва да бъдат преценени всички възможни опасности и да се вземат необходимите мерки за безопасност.

При никакви обстоятелства бойците не трябва да посещават дома на другари, които не са част от редовните сили на организацията.

Местата за срещи трябва да отговарят на следните характеристики: добър изглед и възможност за контрол, както и няколко пътя за извънредно отстъпление. Например, ако мястото на срещата се намира в бар, там трябва да има голям прозорец, както и авариен изход към улицата (но в никакъв случай не към вътрешен двор), през който може да се избяга и бързо да се стигне до паркираната оперативна кола.

Необходимо е да се стигне на срещата по-рано, за да се направи визуален контрол на ситуацията. Колата трябва да бъде така оставена, че да се вижда от мястото на срещата.

Всеки боец трябва да има свое определено място за срещи. Трябва да се избягват постоянни срещи на една и съща територия – периодично трябва да се променя мястото. Необходимо е да се избягват прекалено оживени места, обществени паркове, територии, близки до банки или до милитаризирани учреждения.

Трябва да се отбележи, че ако пропуснете среща, по-добре да изгубите няколко дни във възстановяване на контактите, отколкото да правите необмислени постъпки. В случай на загуба на контактите с редовните сили, трябва незабавно да информирате организацията. В никакъв случай не ходете в дома на другар, който не е дошъл на срещата: там може да има засада.

В нашата работа е необходимо да се избягват забавянията или пропусканията на срещи, тъй като това поражда дезорганизация, създава проблеми за другарите и всички колони, а също отвлича вниманието на нашите служби за сигурност.

Отношения с легалните сили

Това е най-слабото място в нашата работа. Периферната среда на организацията, попадайки под подозрението на полицията, носи голяма опасност за себе си, своите семейства и т.н. Ето защо трябва да намалим всякаква опасност за тези хора, чрез които врага се опитва да достигне до другарите в нелегалност. Следователно, трябва да държим връзка с легалното крило в най-стриктна форма. Но всичките наши предпазни мерки няма да струват нищо, ако легалното крило не предприема аналогични мерки. Това е възможно, само ако членовете на легалната секция са подготвени от организацията. По-специално, ние трябва да настояваме от другарите в нередовните сили да поемат лична отговорност за контактите и да приемат нашата концепция за безопасност. Същото може да се каже и за членовете на семействата. Всички те трябва да са наясно с простите правила за безопасност:

– преди и след акции, големи или малки, не трябва да има никакви контакти между легални и нелегални другари

– когато репресии засягат законните структури, бойците трябва да стоят далеч от тях

– трябва да се внимава и да се изгради сериозно алиби, ако член на нередовните сили прекарва известно време с бойците

– във всеки случай, отношенията между двата лагера трябва да се държат под контрола и строгото внимание на отговорните лица на колоните.

Лично поведение

Всеки другар трябва да бъде прилично облечен, и да поражда впечатление на нормален гражданин, а не на скитник: обръснат, подстриган, чисти дрехи и т.н.

Трябва да се работи само с два документа – шофьорска книжка и лична карта. Никакви тефтери, съдържащи информация за организацията не са нужни.

Нужно е само това, което трябва за работата. Не трябва в никакъв случай да се записват телефони на хартия (дори кодирано): днес всеки необходим номер може да се разбере от телефонния указател или чрез услуга.

Трябва да се избягват излишни конфликти, които не са свързани с дейността на организацията, и да се прави всичко възможно да не се случват.

Всеки боец е длъжен да носи оръжие.

В случай на арест

Боецът не трябва да отговаря на никакви въпроси. Признаването на собствената политическа идентичност е първата стъпка към това да бъде юридически свързан в последствие с организацията. Обратното, ако другар загине в акция, трябва да защитаваме принадлежността му към организацията.

За организацията е много важно арестуваният боец да отказва публична снимка или телевизионно показване или пък да закрива лицето си. Появата на арестуваните на екран много често води до провал на целия екип.

Източник: Никитич Винтер

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.