Category Холандия

Антон Панекук

До преди няколко години за Панекук (1873—1960) бяха чували само малцина. Неговите идеи и неговата история отново се появиха на бял свят, само защото условията, съществуващи по негово време, се върнаха – с важни разлики, които ни карат да коригираме неговата гледна точка. Панекук е холандец, но действа най-вече в Германия. Той е един от […]

Новият бланкизъм (Антон Панекук)

„Der Kommunist“ (Бремен), бр. 27, 1920 г. Когато обективната ситуация е благоприятна за започването на революцията, но масите все още са пасивни, възникват теории, предлагащи различни от политическата революция на пролетариата методи за постигане на техните цели. Така беше във Франция преди 1870 г., където имената на Прудон и Бланки се свързваха с противопоставящи ги […]

Антон Панекук: Писмо до Корнелиус Касториадис от 8 ноември 1953 г.

(1953)¹ Уважаеми другарю Шалю², Много Ви благодаря за поредицата от единадесет броя на списание Социализъм или варварство, които ми изпратихте чрез другаря Б… Прочетох ги (въпреки че още не съм ги приключил) с огромен интерес, защото те разкриват голямо сходство помежду ни. Вероятно сте забелязал същото при прочита на моята книга Работническите съвети³. От много […]

Партия и класа (Антон Панекук)

Старото работническо движение беше организирано в партии. Вярата в партиите е основна причина за слабостта на работническата класа. Ние избягваме да създаваме нови партии, но не защото сме твърде малко, а защото партията – това е организация, целта на която е да направлява и контролира работническата класа. В противовес на това, ние твърдим, че работническата […]