Category Уругвай

Въоръжената борба на „Тупамарос“. 1972

4. 1972 Резултатите от изборите през 1971 г. се оказват неочаквани, както за населението на Уругвай, така и за световната общественост. Многобройните политически анализатори, предсказващи победата на „Широкия фронт“, правят грешка в своите изчисления. Вотът на доверие към управляващата партия „Колорадо“ става изненада за всички. Триумфът на зададената политическа линия е шамар за „Тупамарос“, правещи […]

Въоръжената борба на „Тупамарос“. 1971

3. 1971 Настъплението през новата 1971 г. не носи никакви съществени промени в уругвайската политическа и околополитическа сцена. Бразилският консул Алоизиу Марес Диас Гомиде все още се намира в плен на „Тупамарос“, както и американският почвовед Клод Флай. Масовите обиски, проведени от полицията в Монтевидео и неговите покрайнини, с привличането на повече от 20 хиляди […]

Въоръжената борба на „Тупамарос“. 1970

2. 1970 „Тупамарос“ влизат в новата 1970 г., намирайки се в подем. Броят на симпатизантите и непосредствено на бойците се увеличава от ден на ден. Организацията продължава да се грижи за своята „робинхудовска“ репутация, заявявайки, че никога не прибягва до безсмислено насилие. Напротив, партизаните подчертават, че използват сила само в краен случай и само за […]

Въоръжената борба на „Тупамарос“. 1962-69

Въоръжената борба на „Тупамарос“ Май 1978 г. Томас О. Мур 1. 1962-69 Историята на „Тупамарос“ датира от началото на 1960-те години, когато бившият студент от юридическия факултет и член на Социалистическата партия Раул Сендик отива на север в страната с цел организирането на работническата борба на трудещите се в захарните плантации. Сендик разглежда тези хора […]

Тупамарос. Градска гериля (Артуро Порсекански)

1. Идеология 2. Военна стратегия 3. Политическа стратегия 4. Членство и вътрешна организация 5. Тактика 6. Правителството срещу „Тупамарос“

Тупамарос. Градска гериля. Правителството срещу „Тупамарос“

6. Правителството срещу „Тупамарос“ 6.1. 1962-70 Периодът от 1962 г. до 1970 г. е време на консолидация и ръст на „Движението за национално освобождение – Тупамарос“. Както вече беше посочено, формално организацията се появява през 1962 г. като малък колектив интелектуалци от Монтевидео, към който се присъединяват няколко селяни от северните провинции, няколко профсъюзни активисти, […]

Тупамарос. Градска гериля. Тактика

5. Тактика 5.1. Обезпечаване Акциите по самообезпечаване служат за получаване на елементи, имащи отношение към материално-техническото обслужване и насърчаването ръста на партизанската организация. Очевидно е, че най-важната и разпространена акция по самообезпечаване е „експроприацията“ на финансови ресурси. Както пишат самите „Тупамарос“, сравнявайки своя опит с кубинския, „градската гериля трябва да си купи своята Сиера Маестра […]

Тупамарос. Градска гериля. Членство и вътрешна организация

4. Членство и вътрешна организация 4.1. Кадри Социалният произход на членовете на „Тупамарос“ е разнообразен: от неграмотни селяни до ръководители на театри, от безработни асоциални елементи до роднини на висши държавници, от студенти и ученици от по-големите класове до многодетни майки на преклонна възраст. Може ли правилно да се структура кадровият състав на организацията? Много […]

Тупамарос. Градска гериля. Политическа стратегия

3. Политическа стратегия 3.1. Всеобща мобилизация Всеобщата мобилизация е стратегия, с помощта на която „Тупамарос“ се опитват да влияят на масите; установяване на сътрудничество с тях с помощта на различни политически и военни действия със значителен пропаганден ефект. Целта на мобилизацията е привличане на колкото се може повече симпатизанти, разпространяване на информация за партизанското движение, […]

Тупамарос. Градска гериля. Военна стратегия

2. Военна стратегия 2.1. Използване на насилие „Тупамарос“ са уверени, че в рамките на съществуващата политическа система в Уругвай постигането на поставените цели чрез конституционни методи е невъзможно. Съответно, изводът е очевиден: единствената алтернатива е въоръжената борба, т.е. пътят на организирано насилие. Необходимо е да проследим причините, които карат организацията да приеме такива радикални възгледи. […]

Тупамарос. Градска гериля. Идеология

ТУПАМАРОС. Градска гериля (1973 г.) Артуро Порсекански Пропусната е уводната статия, която е загубила своята актуалност, а също и началните и заключителните параграфи към всеки раздел. Бел. 1. Идеология 1.1. Поглед върху настоящето В този раздел ще разгледаме колкото се може по-точно възгледите на „Тупамарос“ за уругвайското общество. По-специално, тяхното мнение за причините, довели до […]

Християните и въоръжената борба в Уругвай

И отново Тупамарос! Последният път разгледахме въпроса за насилието и християнството, а този път читателите могат да прочетат за прякото участие на уругвайските християни в градската гериля и за тяхното влияние върху съзнанието на съратниците им. „Тупамарос“ влиза в църквата През 1962 г. в Уругвай възниква координационен организъм, съставен от различни ултралеви групи, проповядващи „пряко […]