Септемврийското въстание в България

През 1919-1923 г. министър-председател на България е Александър Стамболийски (1879-1923) - политик с доста радикални убеждения, оглавяващ лявата партия Български земеделски народен съюз (БЗНС). Тази аграрно-социалистическа партия защитава интересите на българското селячество - най-многобройната част от населението на страната по това време. Стамболийски се обявява за „трети път” на политическо и икономическо развитие на България, … Нататък Септемврийското въстание в България

Те искаха да убият цар Борис. „Героите на нощта“ и другите партизани против фашистката диктатура

През XIX век Русия полага колосални усилия да освободи българите от турско иго. Всъщност формирането на България като политически субект в края на XIX век е резултат от Руско-турската война от 1877-1878 г. През 1879 г. се образува Българското княжество, което запазва васална зависимост от Османска Турция. На 29 април 1879 г. германският княз Александър … Нататък Те искаха да убият цар Борис. „Героите на нощта“ и другите партизани против фашистката диктатура

Участието на българските анархисти в националноосвободителните борби на Македония и Тракия

Светлин Тачев Безвластническото движение в България има своята дълга история. Анархистите са дали своя принос в различни събития, често пъти с цената на свидни жертви. Както по монархическо, така и по социалистическо време, властващите елити използват целия репресивен апарат, с който разполагат, за да смажат и унищожат българските безвластници и да заличат спомена за тях. … Нататък Участието на българските анархисти в националноосвободителните борби на Македония и Тракия

История на анархистическия печат в България

Анархистическият печат в България е имал и продължава да има своя дълъг, специфичен, изпълнен с трудности и повратности, но и с успехи живот. През по-голямата част на своето съществуване в политическия и културния живот на страната анархистическите печатни издания са обект на преследване от страна на официалните власти в България през всички режими. Вестниците, списанията … Нататък История на анархистическия печат в България

Основи на безвластието (Георги Хаджиев)

Тази книга е издадена за първи път през 1958 г. в Париж, когато авторът е вече емигрант, преследван от тоталитарния болшевишки режим в България. Книгата съдържа статии, публикувани в органа на Съюза на българските безвластници в чужбина (СББЧ) „Наш път“ в периода 1955–1958 г. и дава представа за едно ново обществено устройство. Георги Хаджиев е … Нататък Основи на безвластието (Георги Хаджиев)

Поуките

В това изследване, освен въпросът за разкриване на революционните методи на националноосвободителните борби на Македония и Тракия, намират място и направените поуки от тези революционни събития. Най-общо те могат да се определят като идеологично-тактически, които дават възможност да се набележат основните, най-важните контури на една доктрина, и организационно-практически, които засягат и са тясно свързани с … Нататък Поуките

Последици от Илинденско-Преображенското въстание 1903 година

Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. - „...неравна борба заради единственото право да живеят и да бъдат свободни", продължава два месеца и завършва с поражение. Въстаналият народ показва и потвърждава своя стремеж, своята воля за национално и социално освобождение. Наред с това се проявява и идеята за преустройство на социално-икономическата система в комунистически дух. В хода на … Нататък Последици от Илинденско-Преображенското въстание 1903 година

Преображенското въстание

„Странджанската комуна" - първата безвластническа комуна в България След като Герджиков изпълнява мисията, възложена му от конгреса на Петрова нива, и въстанието в Македония се отлага и като дата за прокламирането му вместо 10 юли се приема 20 юли, той се заема с организирането на терористичната дейност и с набавянето на оръжие. Под благовиден предлог … Нататък Преображенското въстание

Илинденското въстание

В историята на македонското революционно движение Илинденското въстание има първостепенно значение както по своя размах - брой на участниците, времетраене, така и по организация, отражение и отзвук в Турската империя и вън от нея. Затова, когато се разглежда въпросът за освободителните борби в Македония и Тракия, трябва да се отделя повече място за това въстание. … Нататък Илинденското въстание