Category Революционни традиции

Фашизъм и антифашизъм

Какво е фашизъм? На 23 май 1919 г. бившият революционен марксист Бенито Мусолини създава „Fascio di Combattimento“ (съюз за борба) с малка група от симпатизанти в Италия. До 1920 г. това остава малка маргинална група в крайнолевия политически спектър. Опортюнистичното завъртане надясно заедно с внезапната рязка позиция срещу комунизма и социализма гарантират, че фашисткото движение […]

Философията на Прудон

1. Прудон – родоначалник на анархическата идеология Думите “анархия” и “анархист” с що-годе определено политическо смислово значение се родиха във вихъра на Великата френска революция – революцията, която в края на ХVIII век разтърси Европа и положи началото на нова епоха в световната история. Техен кръстник е Брисо – един от лидерите на жирондистите в […]

Кропоткин за свободата

Откъс от „Комунизъм и анархия“ – 1913 г. Човек, комуто се е наложило да си рече „отказвам се от някакво удоволствие, за да избегна наказание“, е несвободен човек. Затова ние, анархистите, твърдим, че човечеството може и е длъжно да се освободи от страха от наказание и че това е постижимо и може да се уреди […]

Пиер-Жозеф Прудон: „Първата причина за промишления и търговски застой са лихвите на капитала“

Пиер-Жозеф Прудон. „Какво е собствеността“. Извадки от глава IV Ако работникът получава за своя труд средно по 3 франка на ден, то, за да може капиталистът, даващ му работа, да получи над собствената му заплата въпреки и лихвите на капитала, инвестиран в суровините, е необходимо, продавайки дневния труд на работника, взет под формата на стоки, […]

Прякото действие (Пиер Бенар)

Прякото действие е една от най-актуалните форми на класовата борба. Тя е формулирана от френския анархосиндикалист Пиер Бенар по начин, който отстранява редица недоразумения относно употребата на насилие от страна на работниците срещу „своите“ експлоататори. Той започва своето изложение с две определения: Според енциклопедичния речник „Ларус“: употреба на сила за защита на правата и интересите […]

Пиер-Жозеф Прудон: „Собствеността е несъвместима с политическото и гражданско равенство“

Пиер-Жозеф Прудон. „Какво е собствеността“. Извадки от глава IV – Какво е правителство? Власт? Правителството е обществена икономика, по-висше управление на труда и благата на цялата нация. Но нацията представлява така да се каже голямо общество, акционерите на което са всички граждани: всеки има правото на съвещателен глас в събранието и всички те, ако имат […]

Първи опити за съединяване на идеите на национализма и синдикализма

Началото на ХХ век поражда много движения и течения, в доктрините на които се съчетават най-причудливи идеи и ценности, които понякога са напълно противоположни. Първият и най-важен синтез, по мнението на редица изследователи, определящ развитието на политическите идеи в началото на ХХ век, играещ, ако не решаваща, то една от главните роли за появата на […]

Фашистите са взели от Сорел идеята за възраждането на величието

През януари 2015 г. анархисткият автор Андрей Савицкий реши да докаже, че фашистите и новите десни напълно напразно предявяват права за революционните идеи на Жорж Сорел. Савицки, привеждайки цитати от книгата на Сорел „Разсъждения за насилието“, показа, че идеологът на френския синдикализъм е антипатриот и интернационалист, противник на институцията държава, не само на буржоазната, но […]

Революционен синдикализъм: френска особеност

„Френският синдикализъм се появява като противодействие на пролетариата срещу демокрацията.“ (Лагардел) В историята на европейското работническо движение френският революционен синдикализъм заема специално място поради оригиналността на неговата организация и неговия модел на действие. Неговото начало Присвояването на революцията през 1789 г. от буржоазията в нейна полза води до установяването на нейното господство. Един от нейните […]

Автономният синдикализъм е оръжие

В публичното пространство в България съществува едно дълбоко неразбиране на синдикализма, неговата същност, цели и методи. В тази кратка статия ще опитаме да хвърлим малко повече светлина върху колективната борба на работното място, както и перспективите, които тя ни разкрива в икономически и в политически план като опитаме да поставим българския синдикализъм в контекста на […]

Новите леви (Улрике Майнхоф)

Да, може много хубаво да се каже за (Западен) Берлин – както за града, така и за политическата концепция: той е създал много повече от симпатичен тип германец, разполага с чудесен климат, широки просторни улици, добре охранени хора, пруски барок и много приятни спомени¹. Има един проблем: не може да се обича политическата атмосфера в […]

Буржоазен феминизъм и пролетарски феминизъм

На 8 март, въпреки триумфа на реакцията, по целия свят и дори в Русия се провеждат мероприятия, посветени на Международния женски ден. За съжаление, повечето такива мероприятия в Русия нямат отношение към идеите, заложени от учредителките на Женския ден. Целият руски феминизъм, който е напълно либерален и реакционен, не престава да бъде такъв, дори тогава, […]