Интервю с Patria Socialista (Италия)

Черни кубинки, къси коси и бръснати глави, маршируват в колона. Те са комунисти и патриоти.

Patria Socialista (Социалистическа родина) (http://www.patriasocialista.it/) (https://www.facebook.com/patriasocialistanuova) е политическа формация, която съществува повече от 10 години, но която реши да се покаже пред обществото едва наскоро.

През изминалата събота в Рим се проведе нейното национално шествие и по този повод интервюирахме националния секретар на Patria Socialista Игор Камили, за да разберем какво представляват.

Кои сте вие, какво представлявате и откога съществувате?

Patria Socialista се появи през 2008 г. Това беше период, в който кризата на антагонистичната левица („sinistra antagonista“ – крайната левица – бел. пр.) и тази на класата навлязоха в мъглива фаза по отношение на своите собствени организации и цели. Във връзка с чувството за принадлежност и идентичност на активистите сметнахме за правилно да предприемем важна стъпка, основавайки идеална група, която да се грижи за обучението на новите активисти, за да могат един ден да допринесат за укрепването и възхода на онези комунистически масови организации, които се намират в редиците на партиите, движенията и профсъюзите.

Скоро разбрахме, че тези масови организации вече няма да възстановят изгубените маси, че светът на труда, на потиснатите класи, вече няма да представлява този комунистически народ и решихме да поемем отговорността да станем политическо движение.

Така Patria Socialista пое като роля задължението да намали до нула външната критичност на историята на комунизма, съчетавайки социалистическия опит в историята и в света, като също така черпи от най-оригиналните фази на социализма.

Историята на социализма в началото на ХХ век е важна фаза, за да разберем настоящата политическа ситуация. Именно силата на политическия синтез, дисциплинирана, строга, която принадлежи на структури като Arditi del Popolo (антифашистка организация, създадена през 1921 г. в Италия за борба със зараждащия се фашизъм – бел. пр.), вдъхнови нашето окончателно появяване.

Днес Patria Socialista е комунистическо политическо движение, което разглежда внимателно изграждането на първата революционна фаза – социализмът, и е гарант за сплотяването между лидери и активисти, които изграждат своя революционен характер с културно и физическо обучение, дисциплина, строгост и символизъм.

Родина, строгост, дисциплина, физическа подготовка са диаметрално противоположни понятия по отношение на обясненията на антагонистичната левица, поне през последните 20 години. Естетиката на вашите събития също е доста обезпокоителна и изглежда се отнася като към дясна формация.

Дали другите са се изродили по отношение на ценностите на социализма или вашата представа се вписва в онази политическа есенция, която мнозина наричат „rossobrunismo“ (съвместяване на крайнолеви и крайнодесни идеи – бел. пр.)?

Униформата, окопът, саможертвата, родината, символите на войната, черният цвят всъщност винаги са принадлежали на първия въстанал социалистически пролетариат, а ние само почитаме неговата памет и дух. Фашизмът е основан чрез копиране на легионерството във Фиуме, със силно социалистическо загатване и е изграден без никаква идеологическа основа от човек, който до преди известно време е бил социалист. Не ние сме опорочили определени символи, а те са имитирали някои.

Патриотизмът се появява с якобинската революция. Той идва от левицата, като например дисциплината, войнствеността, значението на честванията ще открием отново след десетилетия в социалистическите републики по света. Ние сме верни на нашите корени, като различни международни социалистически дипломации признават това повече от много италиански другари.

„Rossobrunismo“ е срамна тенденция. Това е фундаментален фашизъм, очарован от комунистическата история и евразийството. Според мен тези хора са непочтени за всички. Превръщат объркването в свое оръжие, но за щастие са неуместно число и са повече редакторски и клавиатурен феномен, отколкото нещо друго. Вярваме в значението на различията и избягваме преодоляването на противопоставянето дясно-ляво. Знаем много добре на коя страна да застанем и с кой враг да се борим.

Arditi del Popolo са честа културна препратка във вашите представяния. Защо?

Непокорният, бунтарски, революционен и антифашистки дух се ражда именно от тези първи въстаници, които се появяват в началото на 1920-те години, и ние вярваме, че след като сме направили днес крачки назад по отношение на класовото съзнание, е необходимо да проследим произхода на този „първоначален“ социализъм, който успя точно в Arditi del Popolo да обедини онази политическа дисциплина на принадлежност, която видя в „споделянето на окопа“ от комунисти, анархисти и републиканци на истинските оценки на социалистическата идея.

Освен това Arditi del Popolo представляват тази воля, тази решителност в разбирането на класовата борба като бойно поле, защото днес сме във война срещу капитализма и неговото въоръжено крило – неофашизмът, и не само трябва да можем да се борим в тази война, но и да спечелим.

Какви са вашите идеи и вашата практика?

Ние напълно възприемаме марксистката теория и ленинската практика, но също така вярваме, че значението на великите учители на социализма се крие преди всичко в тяхната тълкуваща сила на марксистката философия и заобикалящата реалност във времето и пространството. Историята на комунизма е история на тълкувания, които, когато се правят правилно, могат да създадат революционни условия, но е важно днес движения като нашето да могат да теоретизират нови политически и философски линии, за да позволят системата да бъде съборена и заменена.

Нашата практика е в колективното и индивидуално обучение на кадри и активисти и в постоянното присъствие по улиците на нашите градове и квартали като „стражи” на социализма и „пазители” на антифашизма. Всеки от нашите активисти, независимо дали има или не управленски отговорности, трябва да може да се справя с разрешаването на тези две задачи и така, опитвайки се да превърнем нашите редици в народен авангард.

Силна в нашите принципи е идеята за родина, която има за цел да обедини хората в една идея за справедливост и уважение. Ние вярваме, че патриотичните ценности са необходими за духа на работниците – истинските лидери на гражданското общество, за да имат цел за човешко и социално извисяване, в което превъзходството на човека и политиката е над това на икономиката.

Къде се нареждате на националната политическа шахматна дъска?

Ние сме социалистическо, комунистическо движение и като такова се опитваме да си сътрудничим с всички онези сили, които споделят идеите за справедливост и свобода, минаващи през промяната на икономическата и държавна система, и с тези, които споделят ценностите на антифашизма и на антиимпериализма.

Ние твърдим, че произхождаме от историческата революционна левица, но в същото време вярваме, че днес е необходимо да направим общ фронт с всички комунистически сили за сметка на „конфедерациите“ на обширната левица, чиято цел често е изключително електорална. Вярваме в присъствието в рамките на изборните демократични институции, но винаги като средство и никога като цел.

Ако истинската ви цел е да възстановите комунистическото единство, кои политически субекти смятате, че могат да бъдат включени?

Ние вярваме, че в тази фаза е необходимо да се концентрират силите и проектите с тези, които споделят политическите и културни корени на социализма, зачитайки историята и ценностите на всички социалистически революции и историята на комунистическите партии, ръководили класовите въстания и участвали и ръководили съпротивата срещу фашизма, почитайки по този начин този принцип на родината, който е присъщ на социализма.

В момента си сътрудничим ентусиазирано и продуктивно с Комунистическата партия (Partito Comunista), с местни марксистко-ленински движения, със списания от калибъра на „Маркс XXI“, „Кумпанис“ и „Грамши“, но също и локално в различни региони с Италианската комунистическа партия (P.C.I.).

Как сте структурирани?

Нашата организация има секретар като водеща фигура, който получава правомощия от националния секретариат и двете делегират политиката на националното ръководство. Вярваме в значението на йерархиите като отговорност и умение за ръководене, получени от опита вътре и извън движението.

На кого говорите?

Разговаряхме дълго време с целия онзи политически активен сектор, който вече не можеше да намери политическа идентичност в социалния конфликт, често събуждахме „духа“ на спящи активисти, които намираха пътя за напредване на каузата на социализма и енергична причина за справяне с тази социална ера в нашата мисия. В последно време нашият растеж и нашият консенсус ни карат да говорим и на масите работници, които страдат от потисничеството на печалбата и културата на пазарната цена.

Както обичаме да напомняме, „знаем цената на всичко, но ценността на нищо“.

От какви социално-икономически категории смятате, че се състои пролетариатът на XXI век?

Пролетариатът остава съставен от категориите, изразени от Маркс, но пролетаризацията на съвременната епоха със сигурност разшири неговите редици, включвайки безработните, техниците, новите обслужващи служители, артистите, спортните работници и въоръжените сили. Категории, които все пак са присъствали в редиците на социализма дори в миналите революции. Днес става въпрос за възстановяване на онази класова чувствителност, която би трябвало да е типична за авангардите.

Защо се смятате за необходими?

Днес Patria Socialista е необходима, за да преструктурира тази политически активна част, за да възстанови онази воля и смелост, типични за работническата класа, и да приеме факта, че сме изправени пред класова война и трябва да сме готови да се борим за собственото си оцеляване и преди всичко за благополучието на народа.

Игор, разкажи ни за себе си. Каква е твоята политическа история? Кога попадна в Patria Socialista по твоя път?

Роден съм политически в рамките на Партията на комунистическото възраждане (Partito della Rifondazione Comunista) и след това продължих пътя си с Партията на италианските комунисти (Partito dei Comunisti Italiani), горд да следвам посоката на Армандо Косуто, докато вече нямаше начин.

Игор Камили – национален секретар на Patria Socialista

След това имаше периоди на неизвестност за италианския комунизъм, които ме доведоха до „отшелнически“ политически избор, който послужи за по-ентусиазирано изучаване на просветляващите произведения и който характеризира тази „самота“ като период на вътрешно обучение, за да се науча как да се боря с човешките пороци и вътрешни граници, като по този начин ми даде откъсване от начина на поведение, което ми позволи често да виждам нещата в по-съзнателна светлина. Също така и Алесандро Болонези – другарят и братът, с когото години по-късно решихме да дадем живот на Patria Socialista като формация, образование и мисия, винаги в името на справедливостта и свободата, срещу безразличието и либералността.

По пътя си срещнах незаменими другари, които имам като свещен дар от съдбата, като нашия отговорник по външните работи Иван Колини и като всички мои другари легионери, които години наред поддържаха структурата на Patria Socialista със собствения си гръб. На тях дължа всичко. Patria Socialista им дължи вечността на своята мисъл и силата на своето действие.

Сега трябва да бъде проправен пътят за бъдещето, което ни очаква.

Източник: uninfonews.it, 23 април 2021 г.

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.