Сент Имие – Конгресът на Антиавторитарния Интернационал

сент имие
Мястото на основаване на Антиавторитарния Интернационал: Hôtel de la maison de Ville в Сент Имие (днес: Hôtel Central).

След изгонването на анархистите от Конгреса на Международната асоциация на работниците (Хага, 2-7 септември 1872 г.), Михаил Бакунин, Джеймс Гийом и членовете на различните анархистки федерации и секции се срещат в село Сент Имие (Швейцарска Юра) и приемат някои резолюции на това, което ще бъде известно като Конгрес на Антиавторитарния Интернационал.

ПЪРВА РЕЗОЛЮЦИЯ
Позиция на заседанието на федерациите на Конгреса в Сент Имие във връзка с резолюциите на Хагския конгрес и Генералния съвет

Взима се предвид, че автономията и независимостта на работническите федерации и секции са първото условие за освобождението на работниците. Тогава цялата законодателна и нормативна власт, дадена на Конгреса, би била явно отричане на тази автономия и свобода:

Конгресът отрича по принцип законодателната власт на всички конгреси, независимо дали те са общи или регионални, и не признава никаква друга мисия освен представянето на стремежите, нуждите и идеите на пролетариата от различните населени места или страни, за да може тяхната хармонизация и обединение да се реализират колкото е възможно повече. Въпреки това, в никакъв случай не трябва да бъде позволено мнозинство във всеки конгрес да налага своите резолюции по отношение на малцинството.

Освен това се взима предвид, че създаването на Генерален съвет в Международната асоциация на работниците е, по своя характер и неизбежност, вероятност да се стигне до постоянно нарушаване на тази свобода, която трябва да бъде основата на нашата голяма Асоциация;
Има се предвид, че актовете на лондонския Генерален съвет, които сега са разтрогнати, през последните три години, са видимо доказателство за недостатъците, присъщи на тази институция;
Че за да увеличи силата си, първоначално много ограничена, той прибегна до най-отвратителните интриги, лъжи, клевети, опитвайки се да омаловажи репутацията на всички, които се осмеляват да му се противопоставят;
За да постигне окончателното изпълнение на своите възгледи, той отдавна подготви Хагския конгрес, в който мнозинството, организирано нарочно, нямаше друга цел освен установяването в рамките на Международната асоциация на влияние на авторитарната партия; и че за да постигне тази цел, той не се поколеба да стъпче всякакъв вид благоприличие и справедливост.

Този Конгрес не може да бъде израз на пролетариата от страните, които бяха представени там; Конгресът на делегатите от Испанската, Италианската, Юрската, Американската и Френската федерации, събиращи се в Сент Имие, обявява, че той напълно отхвърля резолюциите на Хагския конгрес и не признава по никакъв начин властта на Генералния съвет, избран от Конгреса. С цел да защитят своите федерации от правителствените претенции на Генералния съвет, освен спасяването и по-нататъшното укрепване на единството на Международната асоциация, делегатите създадоха основите на проект за солидарен пакт между тези федерации.

ВТОРА РЕЗОЛЮЦИЯ
Пакт за приятелство, солидарност и взаимна защита между свободните федерации

Взима се предвид, че голямото единство на Международната асоциация не се основава на изкуствената и винаги злонамерена организация на всяка централизирана власт, а, от една страна, на истинската общност на интересите и стремежите на пролетариата във всяка страна и, от друга страна, на спонтанното и абсолютно свободно обединение на федерациите и свободните секции от всички страни;

Взимайки това предвид, че в рамките на Международната асоциация има тенденция, открито проявена на Хагския конгрес от авторитарната партия, която е немският комунизъм, да се замени нейният контрол и властта на нейните лидери със свободно развитие и спонтанна и свободна организация на пролетариата;
Взима се предвид, че мнозинството от делегатите на Хагския конгрес цинично се е отказало от всички принципи на Международната асоциация, само за да следва амбициозните цели на тази партия и нейните лидери; и че новият Генерален съвет, избран от този Конгрес и осигурен с още по-големи правомощия от онези, които е получил на Лондонската конференция, заплашва да унищожи единството на Международната асоциация чрез своите атаки срещу свободата;

Делегатите на Испанската, Италианската, Юрската, Френската и Американската федерации и секции, срещайки се на този Конгрес решиха от името на тези федерации и секции, и при условие за неговото окончателно приемане и утвърждаване, да направят пакт за приятелство, солидарност и взаимна защита, както следва:
Испанската, Италианската, Френската, Юрската и Американската федерации и секции, както и всички онези, които биха искали да станат членове на този алианс, ще имат сред тях редовна и пряка комуникация и кореспонденция, напълно независими от какъвто и да е правителствен контрол;

Когато една от тези федерации или секции е подложена на атака по отношение на свободата, било то от мнозинството на Генералния съвет, от правителството или Генералния съвет, избран от мнозинството, всички други федерации и секции ще се обявят напълно в съгласие с тази федерация.
Федерациите и секциите гласно заявяват, че създаването на този пакт има за своя основна цел здравето на това голямо единство на Международната асоциация, което е застрашено от амбицията на авторитарната партия.

ТРЕТА РЕЗОЛЮЦИЯ
Естество на политическото действие на пролетариата
Взима се предвид:

Че стремежът към налагането на една линия на поведение или единна политическа програма на пролетариата като единствения път, която може да доведе до неговото социално освобождение, е абсурдна и реакционна форма на самонадеяност.
Че никой няма право да лишава автономните федерации и секции от тяхното неоспоримо право да решават сами за себе си и да следват линията на политическо поведение, която смятат за най-добра, и че всеки подобен опит неизбежно ще доведе до най-отвратителния догматизъм;

Че стремежите на пролетариата не могат да имат друга цел освен установяването на абсолютно свободна икономическа организация и федерация, основани на труда и равенството на всички и абсолютно независими от всички политически правителства, и че тази организация и тази федерация могат да бъдат само резултат от спонтанното действие на самия пролетариат, на търговските и професионални органи и на автономните общини;

Счита се, че нито една политическа организация не може да бъде друга, освен организация на господство с цел печалба на една класа и в ущърб на масите, и че пролетариатът, ако пожелае да вземе властта, сам би станал управляваща, експлоататорска класа;
Конгресът, събран в Сент Имие, заявява:
1. Че унищожаването на цялата политическа власт е първото задължение на пролетариата.
2. Че всяка организация със самозван временен и революционен авторитет с цел да гарантира, че такова унищожение може да бъде нищо друго, освен една измама, би била толкова опасна за пролетариата, колкото всяко съществуващо сега правителство;
3. Че, избягвайки всички компромиси в постигането на социалната революция, пролетариите от всяка страна трябва да установят солидарност на революционното действие отвъд всяко буржоазно политиканство.

ЧЕТВЪРТА РЕЗОЛЮЦИЯ
Организация на работническата съпротива – статистика

Свободата и трудът са в основата на морала, силата, живота и богатството на бъдещето. Но, ако не се организира свободно, трудът става потискащ и непродуктивен що се отнася до работника; и това е причината, поради която организацията на труда е съществената предпоставка за автентичното, пълно освобождаване на работника.

Трудът обаче не може да продължава свободно без достъп до суровините и целия капитал на обществото, и не може да бъде организиран, освен ако работникът, свободен от политическа и икономическа тирания, не придобие правото на пълно развитие на всичките си способности. Никоя държава, тоест никакво правителство отгоре надолу или ръководство на масите, основаваща се на бюрокрацията, армиите, шпионажа, духовенството, не може да създаде общество, организирано въз основа на труд и справедливост, тъй като нейната организация по своята същност е неизбежно принудена да потисне първото и да отрече второто.

Както виждаме, работникът никога няма да може да се освободи от вековното потисничество, освен ако не замени тази ненаситна, деморализираща организация със свободна федерация на всички групи производители на основата на солидарността и равенството.

Всъщност на няколко места вече бяха направени опити да се организира трудът по такъв начин, че да се подобрят условията на пролетариата, но най-малкото подобрение скоро беше погълнато от привилегированата класа, която завинаги се опитва, без ограничения или лимити, да използва работническата класа. Обаче, такива са предимствата, които предлага тази организация, така че, дори при настоящите обстоятелства, хората не биха знаели как да се справят без нея. Все по-често тя интегрира пролетариата в общност от интереси, обучава го в колективен живот и го подготвя за върховната борба. Освен това, тъй като свободната и спонтанна организация на труда е това, което трябва да замени привилегията и авторитета на държавата, след като веднъж бъде въведена, тя ще осигури постоянна гаранция за поддържането на икономическия организъм над политическия орган.

Следователно, като оставим детайлите на позитивната организация да бъдат разработени от социалната революция, ние възнамеряваме да организираме и изложим ясна съпротива в широк мащаб. Считаме стачката за ценно оръжие в борбата, но нямаме илюзии за нейните икономически резултати. Ние я приемаме като продукт на антагонизма между труда и капитала, необходима последица от която е оживяване все повече и повече на работниците в пропастта, която съществува между буржоазията и пролетариата, за да се укрепи организацията на работниците и чрез обикновените икономически борби да се подготви пролетариатът за великата и последна революционна борба, която, унищожавайки всички привилегии и всички класови различия, ще даде на работника правото да се наслаждава на пълния продукт на своя труд и по този начин да развива в общността своите интелектуални, материални и морални сили.

Комисията предлага Конгресът да назначи комитет, който да представи на следващия Конгрес проект за универсална организация за съпротива и подробни статистически таблици за работата, които ще хвърлят светлина върху тази борба. Комисията препоръчва испанската организация като най-добра към този момент.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Конгресът предлага да изпрати копие от всички Конгресни резолюции и „Пакта за приятелство, солидарност и взаимна защита“ на всички работнически федерации по целия свят и да действа съвместно с тях по въпроси от общ интерес за всички свободни федерации.
Конгресът приканва всички федерации, които са дошли да формират този пакт за приятелство, солидарност и взаимна защита, да се консултират незабавно заедно с всички федерации или секции, които биха искали да приемат този пакт, за да определят естеството и датата на техния международен Конгрес, надявайки се, че ще го свикат не по-късно от шест месеца.

Участниците в Конгреса в Сент Имие (15 делегати)

6 делегати от италианските секции
Михаил Бакунин (1814-1876)
Карло Кафиеро (1846-1892)
Андреа Коста (1851-1910)
Ерико Малатеста (1853-1932)
Джузепе Фанели (1827-1877)
Лудовико Набруци (1846-1920)

4 делегати от испанските секции
Карлес (Карло) Алерини (1842-1877)
Рафаел Фарга-Пелисер (1844 ??-1890)
Николас Алонсо Марселау
Томас Гонзалес Мораго (??-1885)

2 делегати от френските секции
Камил Каме (1850-??)
Жан-Луи Панди (1840-1917)

2 делегати от Юрската федерация
Джеймс Гийом (1844-1916)
Адемар Швицгебел (1844-1895)

1 делегат от американските секции
Гюстав Льофрансе (1826-1901)

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.