Михаил Бакунин и Лионската комуна

Два документа, свързани с участието на Михаил Бакунин в Лионската комуна, 1870 г.. Съдържанието на текстовете е важно за всички, които искат да разберат механизмите на революционния процес, не само от научно-историческа, но и от практическа гледна точка…

Първо, „Червеният Афиш“:

Federation Revolutionnaire des Communes

В тежката ситуация, в която се намира страната, безсилието на официалните власти и безразличието на привилегированите класи изправиха френският народ до ръба на пропастта.

Ако народът, организиран революционно, не побърза да действа, неговото бъдеще е изгубено, революцията е изгубена, всичко е изгубено. Вдъхновявайки се от необятната опасност и считайки, че отчаяното действие на народа, няма да се забави нито за миг, делегатите на федерираните комитети за спасение, на заседание на Централния комитет за спасение на Франция предлагат да се приемат незабавно следните решения:

Член 1. Станал безсилен, административният и правителствен апарат на държавата, се премахва. Народът на Франция взема в свои ръце съдбата си.

Член 2 Всички наказателни и граждански съдилища са отменени и заменени от правосъдието на народа.

Член 3 Плащането на данъци и ипотеки е спряно. Данъкът се заменя с вноски на обединените общини, взети от богатите класи пропорционално, съобразно нуждите за спасението на Франция.

Член 4 Държавата, бидейки унищожена, не може да се намесва повече в плащането на частните дългове.

Член 5 Всички съществуващи общински институции са премахнати и заменени във всички съюзни комуни от комитети за спасението на Франция, които ще упражняват всички правомощия под непосредствения контрол на въоръжения народ.

Член 6 Всеки департаментален комитет ще изпрати по двама делегати в центъра, за да се формира революционния конвент за спасение на Франция.

Член 7 Този конвент трябва да се събере веднага в комуналния съвет на град Лион, който, бидейки втория по големина град на Франция, е в състояние да осигури енергично отбраната на страната.

Този конвент, поддържан от целия народ, ще спаси Франция.

НА ОРЪЖИЕ !!!”

Подписали тези решения на Революционната федерация на комуните и посочени в „червения афиш“ са:

Aлбер Ришар, Михаил Бакунин, Гюстав Вайтe, Йожен Бертран, Сенес, Луи Паликс (Лион), Район (Taртар), A . Бастелика (Марсилия), Дюпен (Сент-Етиен) и др.

червен афиш

Второ, Програма на Революционната федерация на Комуните, разлепвана из Лион, заедно с „Червения афиш“, автор Михаил Бакунин.

“Чл. 1 – Революционните Комуни на Париж, Лион, Марсилия, Лил, Бордо, Руан, Нант и т.н., които подготвиха и ръководят солидарно и координирано революционното движение за събаряне на императорската тирания, декларират, че ще считат своята мисия за завършена, само когато осигурят триумфа на Революцята, чрез прилагане принципите на равенство, които те изповядват.

За тази цел те се обединяват федеративно и декретират следното:

Чл. 2 – Считайки, че режимът на политическа тирания и икономическа експлоатация, под който Франция живя до днес, поставя владелците на общественото богатство в крайно ненормалното от гледна точка на справедливостта, привилегировано положение и съсредоточава абсолютно незаконно властта в техни ръце, Федерацията на Комуните ЕКСПРОПРИИРА цялата държавна и частна собственост, всички предприятия, земи, движими и недвижими имущества върху територията на френската Република.

Чл. 3 – По същите мотиви, посочени в предишния член, всички задължения, ипотеки и договорни ангажименти, поети през предишните режими, включая и така нар. обществени, областни и общински дългове СЕ ОБЯВЯВАТ ЗА АНУЛИРАНИ.

Чл. 4 – Считайки, че предаването в наследство на каквато и да е собственост е източник на неравенство и подхранва духа на егоизъм и зоологически индивидуализъм, които дават предимство на интересите на неколцина пред общите, НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО СЕ ОТМЕНЯ.

Чл. 5 – Считайки, че основа и цел на всеки декрет, може да бъде само обикновената човешка справедливост и интересите на трудовия народ, всички досега действащи закони, кодекси, декрети и административни разпоредби, останали от миналите режими, СЕ ОТМЕНЯТ.

Чл. 6 – Действащата до днес данъчна система, която е последица от предишното законодателство и не е нищо друго освен узаконено, насилствено ограбване и заробване на работниците и селяните, в полза на експлоататорските класи и тяхната държава, СЕ ОТМЕНЯ НАПЪЛНО.

Чл. 7 – Всички правителствени, съдебни, административни и пр. чиновници на съборената държавна власт, с които са препълнени министерства, учреждения, трибунали, канцеларии, бюра и т.н., както и всички видове полицаи и жандарми, независимо от техния ранг и тип СА УВОЛНЕНИ.

Чл. 8 – Сухопътните и военноморски поделения на армията СЕ РАЗПУСКАТ, а офицерският им кадър СЕ УВОЛНЯВА. Този декрет не се отнася до частите на армията, които са окупирали колониите. Тяхното положение и статут ще бъдат определени по-късно.

Чл. 9 – Считайки, че организациите на различните култове (църкви и т.н.) поддържат невежеството и суеверието сред народа и по този начин го подготвят духом да понася и поддържа деспотизма на властниците и експлоатацията на собствениците, религиозните култове СЕ ОТМЕНЯТ, а тяхната йерархия се ЛИШАВА ОТ ФУНКЦИИТЕ И ИМУЩЕСТВАТА СИ.

Чл. 10 – Всички религиозни асоциации, братства, манастири (мъжки и женски) и общности СЕ РАЗТУРЯТ, а имуществата СЕ КОНФИСКУВАТ от Федерацията на Комуните.

Чл. 11 – Тези, които ще се опитат да укрият, да откраднат или да отнесат, изцяло или на части, конфискуваните имущества със себе си в чужбина, ще бъдат третирани КАТО КРАДЦИ.

Чл. 12 – Отнапред е произнесена СМЪРТНА ПРИСЪДА срещу всички, които ще се опитат, чрез каквито и да е маневри и действия да попречат на дейността и функционирането на революционните комуни, или да възстановят коя и да е от СЪБОРЕНИТЕ И ОТМЕНЕНИ ИНСТИТУЦИИ на държавата.

Чл. 13 – Революционните Комуни ще изпратят свои делегати, навсякъде, където това се окаже необходимо – било за да конституират нови комуни, било да организират масите, за да се изпълнят обнародваните декрети.

Чл. 14 – Революционните Комуни и техните делегати ще приемат и разгледат всички предложения или възражения, които са събрали поне 100 подписа на граждани и гражданки. Но ще им се дава ход, само ако те не са от естество да спъват развитието и приложението на революционните принципи на РАВЕНСТВО И СВОБОДА.

Чл. 15 -За улеснение изпълнението на тези декрети, се конституира постоянна революционна милиция, която рекрутира своите членове на базата на доброволността сред граждани от двата пола и всички възрасти, годни за тази задача, за един срок ненадхвърлящ шест месеца. Уволнените от армията войници и подофицери, желаещи да се ангажират в революционната милиция, ще бъдат улеснявани. За да бъдат приети офицери от националната гвардия, изявили същото желание, трябва да представят неопровержими доказателства за своята преданост към каузата на Революцията.

МЕРКИ, ПРЕДШЕСТВАЩИ И ПОДГОТВЯЩИ РЕВОЛЮЦИЯТА:

А) Революционните Комуни ще излъчат Комисии, натоварени с реорганизацията на труда.

Б) Тези Комисии ще предоставят в ръцете на работниците или на техните асоциации всички материали и средства, необходими за производствената им дейност. Тази мярка ще се разпростре не само върху работниците от индустрията и земеделието, но и върху всички лица, които искат работа.

В) Обмяната ще бъде напълно свободна: ще бъдат създадени общи магазини и депа във всички населени пунктове, където производителите ще могат да получават възнаграждения за своите продукти, чиито размер и естество ще бъдат съгласувани и фиксирани впоследствие.

Г) Всички средства за производство и материали, връчени на асоциациите или на отделни трудещи се, са вписани в комуналните регистри и в тези на Комисиите по труда. Тяхната природа, стойност, мястото, където се намират (употребяват), името на този или на тези, които ги държат, ще бъдат изрично и точно регистрирани.

Д) Със стойностите и продуктите, които асоциациите или отделни индивиди произвеждат с труда си, те могат да разполагат напълно свободно чак до оттегляне на 2/3 от сдружилите се членове за дадено производство или до разтурянето й, в случай на асоциация, и до смъртта си, в случай на индивидуално производство

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.