Юрската федерация

Юрската федерация (фр. Federation jurassienne) е революционно движение в Западна Швейцария, състоящо се предимно от часовникари в историческите Бернска Юра и Нойенбургска Юра. Създадена през 1871 г. като федерация на антиавторитарните и анархистки секции на Първия Интернационал, през 1870-те години тя се превръща в център на международното анархистко движение.

История

Началото на Интернационала в Западна Швейцария (1866 г. – 1868 г.)

джеймс Гийом
Джеймс Гийом е сред най-активните членове на Юрската федерация

Призивът за обединяване на всички работници чрез Първия Интернационал, създаден през 1864 г., води до формирането на секции на Интернационала в Бернска и Нойенбургска Юра през 1866 г. Особено активни са секциите в Льо Локле на Джеймс Гийом и в Сонвилие на Адемар Швицгебел. Членовете на юрските секции работят основно в часовникарския бранш и са часовникари, гравьори или гилоши, производители на кутии за часовници или на пружини. Членуващите в тези секции, като например Джеймс Гийом, се смятат за прогресивни радикали и свободни мислители. Важно значение има критиката на църквата и религията. Те виждат религиозния ортодоксален калвинизъм, който особено засяга тази част на Швейцария, като главен противник на работническото движение.

Членуващите в юрските секции споделят някои гледни точки на анархизма, като например атеизма или убеждението, че социалната еманципация не може да бъде постигната чрез реформи. Но те не са били анархисти в учредителния период на първите секции. В първите дни например секцията от Льо Локле опитва да влезе в кантонския общ парламент посредством изборите през 1866 г., но това си остава уникален опит. От друга страна, в последващия период абстенционизмът, отказ от участие в изборите, е важен елемент от юрското работническо движение. С течение на времето в юрските секции развиват все по-радикални, революционни идеи и постоянно се обръщат към колективистките и анархистки позиции.

В допълнение към тези секции, които по-късно формират ядрото на Юрската федерация, има още два центъра на западношвейцарското работническо движение, които са организирани в Интернационала. В Юра това са секциите под ръководството на доктор Кулери, който е близък до Свободната демократическа партия, и на женевските Fabrique, по-малки секции, които са съставени предимно от немски емигранти. В края на втория конгрес на Интернационала през 1867 г. в Лозана тези западношвейцарски секции решават да насърчат създаването на обща федерация, за да се укрепят сближаването и общата работа.

През годината отношенията с Кулери се влошават, защото формира собствена партия с роялистите и клерикалите за изборни цели и използва за тази цел работниците под свое влияние. Откритото прекъсване на отношенията идва след конгреса в Брюксел през 1868 г., след като Кулери критикува открито резолюциите от конгреса в своя вестник Voix de l’Avenir. Тъй като преди това вестникът на Кулери е общ орган на западношвейцарския Интернационал, се стига до противопоставяне със собствен вестник. В Льо Локле на 17 декември 1868 г. Джеймс Гийом публикува първият брой на списание Progrès, който се превръща в орган на интернационалистите в Юра.

Създаване на Романската федерация (1869 г.)

На 2 януари 1869 г. се срещат 30 западношвейцарски секции на Интернационала, в който секцията на Кулери не участва повече, на обща конференция в Женева. За общ орган на западношвейцарските секции е обявено списание Égalité и поради тази причина е създадено в Женева. През януари и февруари 1869 г. отделните секции одобряват федералните статути, които са разработени по време на конгреса. По този начин е създадена Романската федерация, която обединява западношвейцарските секции на Интернационала. Това е изключение в рамките на Интернационала, тъй като обикновено се обединява цялата страна, а не част от страната във федерация.

През 1869 г. работниците в Нойенбургска и Бернска Юра преминават на по-радикални, колективистки или анархистки позиции. Чрез успешната агитация в Юра движението заинтересува по-голям брой работници, тъй като е отслабено от влиянието на доктор Кулери в Юра. Кулминацията на това развитие е срещата на Крет-дьо-Локле в Ла Шо-дьо-Фон, която е организирана от радикалното ядро на секциите в Юра – Джеймс Гийом, Адемар Швицгебел и Аугуст Шпихигер. Срещата привлича много работници и гласуваните резолюции показват развитието на този радикален кръг към анархизма. Също така е изнесена реч от Михаил Бакунин, който поддържа приятелски отношения с юрците.

базел
Участниците в Базелския конгрес на Интернационала през 1869 г.

През 1869 г. на конгреса в Базел се провежда идеологическа промяна в Интернационала. Под влиянието на белгийските секции на Сезар дьо Пап, юрските секции и Михаил Бакунин, Интернационалът се отдалечава от мютюализма, който от създаването на Интернационала е най-важното социалистическо направление. Вместо мютюалистите колективистките анархисти се превръщат в най-важната сила, което се отразява и в дебатите и резолюциите на конгреса през 1869 г. Това развитие на Интернационала се вижда от Карл Маркс и Фридрих Енгелс, които са в Генералния съвет на Интернационала, като личен опит на Михаил Бакунин да вземе властта в него.

Впоследствие отношенията между тези два лагера в Интернационала се влошават. От една страна са привържениците на политическото действие (образуване на партии, участие в избори на работниците) и комунистите с Маркс и Енгелс, които могат да разчитат на английската федерация и германската социалдемокрация. От другата страна стоят антиавторитаристите и колективистите, които се застъпват за директни революционни действия, стачка и самоуправление, а не за създаване на политически партии и участие в изборната политика. След конгреса през 1869 г. те стоят заедно с федерациите от Испания, Италия, Белгия, Холандия и голяма част от френската федерация, образувайки мнозинство в Интернационала.

В това отношение Швейцария представлява специален случай, тъй като конфликтът между двата лагера започва да се проявява в една страна. Антиавторитарните секции в Юра се сблъскват с големи части от женевските секции с техния говорител Николай Утин. Освен това има няколко немскошвейцарски секции с Херман Гройлих, които са ориентирани към германската социалдемокрация, въпреки че не играят голяма роля в този конфликт.

Романската федерация като първа сцена на конфликта в Интернационала (1870 – септември 1871)

Първият конфликт се случва в рамките на Романската федерация поради присъединяването на Алианса към Интернационала. Алиансът е група от около 80 революционери, които са близки до Михаил Бакунин подобно на юрците Джеймс Гийом и Адемар Швицгебел. Въпреки това молбата на Алианса за членство в Интернационала е отхвърлена от Генералния съвет на Интернационала, защото в него не могат да участват директно международни организации. Вместо това членовете на Алианса заявяват, че се присъединяват като членове на Федерациите по страни, което от друга страна се приема.

Дебатите в Романската федерация за приемането на членовете на Алианса са неспокойни на нейния конгрес през април 1870 г. Руснакът Николай Утин, личен враг на Михаил Бакунин, действа като представител на женевските секции на Fabrique и е непримирим. Той призовава членовете на Романската федерация да откажат достъпа на членовете на Алианса до Федерацията. При последващото гласуване членовете на Романската федерация гласуват с 28 на 18 присъединяването на членовете на Алианса. Президентът на Конгреса, който принадлежи към секция на доктор Кулери, не приема поражението и изкарва основните юрски представители пред вратата. Изключените провеждат конгрес на едно място, така че два конгреса на Романската федерация се провеждат по едно и също време. Конгресът на юрците си поставя като цел колективизмът и полага на Джеймс Гийом издаването на собствения орган с името Solidarité.

Спорът в рамките на Романската федерация стига до Генералният съвет на Интернационала в Лондон. След докладите и на двете страни за хода на конгреса, Генералният съвет решава в полза на женевските секции. В изявление Генералният съвет пише, че мнозинството на юрците на гласуването за резолюцията за Алианса е било „номинално“ и отказва на юрци правото да се наричат Романска федерация. Юрците от своя страна не приемат присъдата на Генералния съвет и отговарят, че само един правилен конгрес на Интернационала може да доведе до решение на този спор. Въпреки това, след като започва френско-пруската война на 19 юли, конфликтът в Романската федерация остава на заден план за членовете на Интернационала. Работническото движение обръща поглед към Франция, а по-късно и към Парижката Комуна.

По време на френско-пруската война Джеймс Гийом публикува брошурата „Манифест на секциите на Интернационала“. Той е изпратен до абонатите на Solidarité и моли за подкрепа за Франция. Управлението на кантона Нойенбург постановява изземването на манифеста и забранява по-нататъшното публикуване на Solidarité през септември 1870 г. Липсата на собствен орган, влизането на работниците в пограничната окупация заради военното положение и липсата на търсене в часовникарската индустрия поради войната води до спад в активността на юрското работническо движение през зимата на 1870/1871 г.

жан-луи панди
Жан-Луи Панди е един от многото бежанци на Парижката Комуна, които идват от Франция в Юра

След разбиването на Парижката комуна юрските интернационалисти създават помощна организация за бягащите от Комуната. Организацията дава възможност на бежанците да влязат в Швейцария и организира тяхното настаняване в работнически семейства. Адемар Швицгебел пътува за тази цел до Париж и помага на много комунари да влязат в Швейцария с фалшиви швейцарски паспорти. Впоследствие много от френските комунари се присъединяват към юрските интернационалисти, като Гюстав Льофрансе, Жан-Луи Панди и последващият марксистки ръководител на Parti ouvrier Жул Гед.

Годишният конгрес на Интернационала трябва да се проведе през есента на 1870 г. в Амстердам, но заради войната Генералният съвет решава да не се състои. Без конгрес Интернационалът не може да се изкаже за спора в Романската федерация. На следващата година юрци се опитват да подновят контакт с Генералния съвет, но от негова страна не се отвръща. През 1871 г. Генералният съвет анулира редовния конгрес и вместо него организира конференция в Лондон, където му е местоназначението. Юрците обаче не са поканени от Генералния съвет на конференцията и поверяват на Пол Робен, който по това време е част от Генералния съвет, представителството на техните интереси. Те му дават дълго писмо, което е представено пред делегатите в Лондон. В него настояват, че само един редовен конгрес на Интернационала трябва да вземе решение по въпроса, и че на юрци не е дадена нито веднъж възможността да се защитят лично и да обяснят своята позиция. В допълнение те критикуват арбитража на Генералния съвет и се оплакват от пристрастието му, тъй като Генералният съвет, без достатъчно познаване на ситуацията, практически изключва юрските секции от активността на Интернационала и преустановява контакт с тях.

Лондонската конференция, която се състои на 17 септември 1871 г. е силно критикувана от много секции и федерации. От 23 участници в конференцията 13 са членове на Генералния съвет и е решено само Генералният съвет да може да определи точната формулировка на решенията. Един от малкото независими делегати Анселмо Лоренцо от Испанската федерация е шокиран от събитията и описва конференцията като частен конгрес на Маркс. Конференцията приема няколко резолюции, насочени главно срещу антиавторитаристите, и дава правото на Генералния съвет да определи мястото и времето на следващия редовен конгрес на Интернационала. Женевският делегат Николай Утин повдига спора в Романската федерация. За обсъждането на този въпрос е създадена петчленна комисия, в която Маркс има фактическо председателство. Решението на конференцията потвърждава решението на Генералния съвет по въпроса за Романската федерация и приканва юрци или да се съберат с женевци в Романската федерация, или да се реконструират като отделна федерация, наречена Юрска федерация.

Създаването на Юрската федерация (ноември 1871 г. – февруари 1872 г.)

След като юрци научават за решенията от Лондон, те решават да свикат федерален конгрес. На 12 ноември 1871 г. се провежда конгрес в Сонвилие, в който взимат участие 14 делегати. Те решават създаването на Юрската федерация и приемат нови статути, написани от Джеймс Гийом. В Юрската федерация се обединява по-голямата част от западношвейцарските секции, които представляват колективистките, антидържавни и федералистки тези и се противопоставят на решенията на конференцията в Лондон през 1871 г.

сонвилие
На 12 ноември 1871 г. в Hôtel de la Balance в Сонвилие е създадена Юрската федерация

Делегатите се съгласяват да протестират срещу решенията на лондонската конференция с така наречения Циркуляр от Сонвилие. Отпечатани са около 500 екземпляра и са изпратени на всички федерации. В Циркуляра от Сонвилие членовете на Юрската федерация искат преструктуриране на Интернационала въз основа на федерализма. Генералният съвет на Интернационала трябва да бъде подчинен на общия конгрес и да бъде превърнат в обикновено бюро за кореспонденция. Те критикуват властта и диктаторското поведение на Генералния съвет, който вече не действа като неутрален посредник между различните федерации и секции на Интернационала. Вместо това Генералният съвет се опитва да наложи собствената си ортодоксална доктрина върху Интернационала. Освен това формата, дадена на Интернационала като революционна организация, трябва да съответства, доколкото е възможно, на идеала на желаното общество. До известна степен революционната организация е ембрионът на бъдещото общество. Следователно една авторитарна организация никога не може да развие свободно общество.

лого юрска федерация
Лого на Юрската федерация

На 13 февруари 1872 г. се появява първият брой на вестник Bulletin de la Fédération jurassienne, който отсега нататък е публикуван от Джеймс Гийом като орган на Юрската федерация. Преди това Юрската федерация публикува своите известия в списание Révolution Sociale, което е адресирано най-вече до френските читатели, и е забранено във Франция. Първите четири броя са хектографирани и вестникът се появява на всеки две седмици, но след това бързо става седмичник.

вестник юрска федерация
Първият (хектографиран) брой на Bulletin de la Fédération jurassienne от 15 февруари 1872 г.

През пролетта на 1872 г. Пьотър Кропоткин посещава Юрската федерация, за да получи представа за социалистическото работническо движение. Членовете на Юрската федерация, като Джеймс Гийом и Адемар Швицгебел, изиграват ключова роля в обръщането на Пьотър Кропоткин към анархизма. В „Записки на революционера“ Кропоткин пише за престоя си в Юра през 1872 г.:

Начинът, по който всички се гледаха и отнасяха като равностойни, който намерих в юрските планини, независимостта в мисленето и изразяването, която видях да се развива сред работниците там, и безкрайната им преданост към общата кауза, говореха за моите чувства много повече; и когато напуснах планините след една хубава седмица при часовникарите, социалистическите ми възгледи бяха ясни: аз бях анархист.
– Пьотър Кропоткин, „Записки на революционера“

Освен това и други социалистически личности посещават Юрската федерация, като например Андре Лео, Карло Кафиеро и френския географ Елизе Реклю, който се присъединява към швейцарското изгнание на Юрската федерация.

Ескалирането на конфликта с Генералния съвет (март 1871 г. – септември 1871 г.)

През март 1872 г. Генералният съвет на Интернационала отговаря на Циркуляра от Сонвилие с брошура от 38 страници, озаглавена Les Prétendues Scissions dans l’Internationale (бълг. Предполагаемо разделение в Интернационала). Тя е написана основно от Маркс и подобно на Циркуляра от Сонвилие е изпратена на всички федерации в Интернационала. Брошурата атакува най-вече Михаил Бакунин като предполагаем ръководител на сектантско движение в рамките на Интернационала, а Алиансът, който по това време вече не съществува, е описан като паразитна организация в ущърб на Интернационала. Също така Джеймс Гийом и неговото списание Progrès са споменати и атакувани заради критиките им към Генералния съвет. Полемичната брошура е зле приета от федерациите. Тя се критикува и от хора от Генералния съвет, включително от цюрихския социалдемократ Херман Гройлих, който силно критикува написаното в писмо до член на Генералния съвет.

По време на политическият и необективен начин, по който беше атакувана Юрската федерация и антиавторитаристите, напълно разбива отношенията между двата лагера в Интернационала. Италианската федерация напълно прекратява отношенията си с Генералния съвет, а Белгийската федерация призовава за премахването на Генералния съвет в своята бивша форма. Те се противопоставят на твърденията на Генералния съвет в Частния циркуляр Les Prétendues Scissions dans l’Internationale. В различни статии в списанието Bulletin de la Fédération jurassienne от 15 юни 1872 г. те описват позицията си и отхвърлят обвиненията, защото не отговарят на истината. След това статиите се събират в брошура и се публикуват под заглавието Réponse de quelques internationaux à la circulaire privée du Conseil Général (бълг. Отговор на някои членове на Интернационала на Частния циркуляр на Генаралния съвет).

През лятото на 1872 г., след две години без редовен конгрес, Генералният съвет приканва секциите на Интернационала на общ конгрес. Годишният конгрес е насочен за 2 септември в холандския град Хага. Юрската федерация незабавно критикува избора на място за конгреса с писмо до Генералния съвет, тъй като не е от основно значение да се даде възможност на всички федерации да участват в достатъчен брой на конгреса. Генералният съвет отхвърля критиките и също дава опровержение на предложението на Юрската федерация за конгресно място Швейцария.

Когато делегатите на конгреса на Интернационала пристигат в Хага на 2 септември, Маркс вече се е погрижил да създаде мнозинство с мандати от Германия и Америка и няколко членове на Генералния съвет, което му позволява да одобри самия себе си. С избора на Хага за конгресно място се изключва възможността Михаил Бакунин да участва, тъй като се издирва от полицията във Франция и Германия. Членовете на Юрската федерация реагират и обявяват, че искат да девалвират заедно с членовете на Испанската федерация всяко гласуване, като се въздържат, и описват конгреса поради състава си като като „смешна комедия“.

Джеймс Гийом, в качеството си на говорител на опозицията на конгреса, призовава за оттегляне на административните решения от Базел, които дават широки правомощия на Генералния съвет, и създаването на централно бюро за статистика и кореспонденция. Той отказва да се яви или да свидетелства пред създадената от Маркс комисия за разследване на Алианса. Разследващата комисия след изслушването на четирима свидетели, включително Маркс и Енгелс, заключва, че Бакунин, Гийом и Швицгебел са виновни за заговор срещу Интернационала и поисква тяхното изгонване от Интернационала. След прочитането на солидарна декларация от белгийската, холандската, испанската и части от английската и американската федерации от Виктор Дейв, конгресът гласува за изключването на Джеймс Гийом и Михаил Бакунин от Интарнационала. Антиавторитарните делегати протестират срещу това и напускат конгреса.

Център на Антиавторитарния Интернационал (септември 1871 г. – 1877 г.)

Многобройни представители на антиавторитарните федерации пътуват от конгреса в Хага до Сент Имие в Бернска Юра. На интернационалния противоположен конгрес на 15-16 септември 1872 г. делегатите създават Антиавторитарния Интернационал, който оттогава има за свой център Юра. След създаването си Антиавторитарният Интернационал обединява всички активни национални федерации на Интернационала и се смята за легитимен наследник на Интернационалното общество на работниците. Националните федерации на Белгия, Англия, Холандия, Италия, Испания, Франция и САЩ обединяват усилията си с Юрската федерация в Антиавторитарния Интернационал.

сент имие
Мястото на основаване на Антиавторитарния Интернационал: Hôtel de la maison de Ville в Сент Имие (днес: Hôtel Central)

Антиавторитарната част на Интернационала включва всички секции и членове, които се застъпват за по-силна федерална организация на Интернационала. На учредителния конгрес делегатите единодушно решават унищожаването на всички структури на властта и анархията като цел и като средство за революционната стачка. Тъй като не всички национални федерации присъстват на учредителния конгрес, тази точка по-късно е отхвърлена от английската и американската федерации, които разглеждат за необходимо влиянието на работниците над политиката. Постигнато е съгласие, че Интернационалът – както преди – не може да диктува действията на националните секции, каква стратегия те трябва да преследват в борбата за освобождаване на работниците и подкрепя поточния плурализъм в неговите рамки. на конгреса за орган на Антиавторитарния Интернационал е избран вестник Bulletin de la Fédération jurassienne.

След конгреса федерациите на Белгия, Англия, Испания и Юрската федерация са изключени от Интернационала от новия Генерален съвет в Ню Йорк; италианската федерация не е призната. Тази стъпка не се взима на сериозно от съответните федерации и довежда до по-нататъшната изолация на Генералния съвет. Решенията на конференцията в Лондон и на Хагския конгрес впоследствие са отменени от всички регионални федерации на Интернационала на техните конгреси. Решенията от 1871 г. и 1872 г. не съответстват на волята на членовете на Интернационала, тъй като по-голямата част от делегатите не представляват никоя секция на Интернационала.

На първия конгрес на Антиавторитарния Интернационал през 1873 г. в Женева присъстват делегати на федерациите от Англия, Белгия, Испания, Холандия, Италия, Швейцария и Франция. В първата си резолюция делегатите решават да отменят Генералния съвет и частично да възстановят устава от 1866 г. По принцип преразглеждането на устава е най-голямата и най-важна част от конгреса. Автономията на федерациите и секциите е подсилена, докато всички резолюции засягат само включените федерации или секции. Всяка година различна регионална федерация поема Федералното бюро на Интернационала и се заема с кореспонденцията, статистиката и организацията на следващия конгрес. За да се предотврати повтарянето на подобни събития като Хагския конгрес, е взето решение да се обсъждат само административни въпроси, а не принципни. В последния ден от конгреса делегатите изпращат помирително обръщение на конгреса на Генералния съвет, който трябва да се проведе два дни по-късно отново в Женева.

През следващите години юрците търсят по-силно сътрудничество с немско-швейцарските социалисти. За тази цел някои членове на Юрската федерация взимат участие на Учредителния конгрес на Швейцарския работнически съюз през 1873 г. в Олтен и се опитват да популяризират своите колективистки идеи. Истинското сътрудничество между централизираните немско-швейцарски социалдемократи и федералистите обаче не се случва поради идеологически различия.

След приключването на конфликта в Интернационала и успешното организиране на Антиавторитарния Интернационал Юрската федерация отново поставя на преден план синдикалната борба. Чрез синдикалистката агитация могат да се спечелят нови членове и да се създадат нови секции на Юрската федерация. През 1873/1874 г. в Юрската федерация има 300-400 активисти, които са разпределени в западната част на Швейцария в около двадесет секции.

През 1876 г. в Юра пристигат французина Пол Брус и Пьотър Кропоткин, които повлияват на борбата на Юрската федерация до 1878 г. Те стават членове на Юрската федерация и известно време поемат публикуването на вестник Bulletin de la Fédération jurassienne. Преди всичко те се опитват да спечелят немско-швейцарските работници за анархизма и за тази цел създават работнически вестник в Берн. По-късно Пол Брус създава вестник L’Avant-Garde, който е предназначен най-вече за социалистите във Франция и се внася тайно в нея.

Органът на Юрската федерация Bulletin de la Fédération jurassienne наброява около 600 абонати в около десет страни. Тъй като е орган на Антиавторитарния Интернационал, Юрската федерация става неформален център на анархисткото движение.

Спад (1878 г. – 1882 г.)

От 1878 г. Юрската федерация започва да отслабва. През 1878 г. губи най-активния си член чрез емиграцията на Джеймс Гийом в Париж. Той се оттегля от движението в продължение на много години, главно по семейни причини. Със заминаването на Гийом Bulletin de la Fédération jurassienne се издава за последен път на 25 март 1878 г. Адемар Швицгебел и Аугуст Шпихигер, които също са сред най-активните членове в движението, също се оттеглят; Шпихигер емигрира в Съединените щати. Към това се добавя и кризата в часовникарската индустрия, която започва през 1876 г. и до 1880 г. води до голямо преструктуриране в часовникарския бранш. Много часовникари губят работата си, а създадените юрски съпротивителни организации не са достатъчно силни, за да се борят с това. Това принуждава много членове на Юрската федерация да търсят работа в чужбина. През 1880 г. е създадена Социалдемократическата партия, която бързо привлича в Западна Швейцария и Юра някои членове на Юрската федерация.

Тези фактори водят до отслабването на Юрската федерация. Скоро тя изпуска ръководенето на Антиавторитарния Интернационал, след като е изоставена от федерацията в Белгия. Белгийската федерация не изпълнява задължението си да организира конгрес през 1878 г. и подобно на много други федерации вижда надежда в новия общосоциалистически Интернационал. Включването на всички социалистически тенденции е изрична цел на Юрската федерация при създаването на Антиавторитарния Интернационал. Въпреки това, след много неуспешни опити, юрците най-накрая се провалят в това начинание.

L'Avant-Garde
През 1878 г. вестник L’Avant-Garde на Пол Брус става за кратко време орган на Юрската федерация

След публикуването на вестник Bulletin de la Fédération jurassienne, през 1878 г. вестник L’Avant-Garde на Пол Брус става орган на Юрската федерация, но през същата година той е забранен от Федералния съвет на Швейцария. Така Юрската федерация остава без свой орган.

През 1880 г. Юрската федерация провежда своя последен конгрес и след това практически престава да съществува.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.