Интервю с „Автономна съпротива“ (Украйна)

Украинският  Майдан провокира размишления в анархистите от бССР. Много групи проявиха съзнателност и готовност да работят с масите, други, напротив, отказаха се под различни предлози да участват в протеста. Сред първите бяха „Автономна съпротива“ (Автономний Опiр). Тази организация и нейната дейност предизвикват дискусии и спорове не само сред активистите в Украйна, но и в Беларус. За да изясни редица противоречия и спорни въпроси, Революционно действие взе интервю от активистите на „Автономна съпротива“.

РД: Привет, благодарим, че се съгласихте да дадете интервю. Разкажете за вашата организация накратко.

АС: Здравейте. Организацията „Автономна съпротива“ е създадена през 2009 г. и преминава път на еволюция от фашизъм до социализъм и е видна политическа сила в Лвов.

РД: Как се отнасяте към идеологията на френските нови десни и такива идеолози като Ален дьо Беноа?

АС: Негативно. Това е фашизъм „с човешко лице“, тъй като те използват методите на ранния, оригинален фашизъм, т.е. реакционна идеология прикрита със социална демагогия и псевдореволюционна риторика. В „синтеза на десните и левите идеи“, извършван от новите десни, „левите идеи“ играят инструментална и подчинена роля, призвана да оправдава и води до успех именно техните десни, тоест консервативни, елитарни идеи, насочени към запазване на класовото общество.

Почти всички „леви идеи“ на новите десни са заимствани от новите леви. Например, „антибуржоазната“ критика на всеобщата комерсиализация на културата и политиката в съвременното капиталистическо общество. Но ако новите леви от тази критика правят изводи за необходимостта от коренна промяна на всички обществени отношения, унищожаване на комерсиалния икономически базис и съществуващата културна и политическа надстройка, то новите десни въобще не предлагат да се променят производствените отношения, а предлаганите от тях промени в областта на културата и политиката са още по-реакционни, отколкото са те сега, те са обърнати към ценностите на феодалното и раннокапиталистическото общество. Така новите десни, както и много фашисти, предлагат да се запази капитализма, но го правят още по-консервативен и реакционен.

РД: При вас имаше разкол, в хода на който се отдели дясната група „Народна воля“. Какво можете да ни разкажете за нея? Как те се отнасят към държавата?

АС: Като се започне от 2009 г. при нас имаше много разколи, тъй като при прехода от фашизъм към социализъм от нас се отделиха десните елементи, които не искаха да се стига до променя, което не е изненадващо. Първоначално ултрадесни, след това просто десни и накрая полудесни, като „Народна воля“.

Ако се разбира под държава отделен политически режим, то в заявленията на „Народна воля“ във всеки случай не виждаме принципни различия с нашата собствена позиция, тоест антидържавна идея за пряка демокрация. Но само в най-общи линии. Ако се разглежда по-подробно, то ще се види, че тяхната пряка демокрация не се разпространява в целия свят, ограничавайки се до рамките на отделната страна, нито дори към всички трудещи се жители на отделната страна, когато те обявяват например трудовите имигранти за врагове на народа. Ние встъпваме за пряка демокрация в международен мащаб, за да може въз основа на нейните принципи да бъде създадена световна федерална република, а също и за равенство на правото на глас и за другите права на всички жители във всяка отделна република, влизаща в тази федерация.

автономна съпротива3РД: Вашите различия само до националния въпрос ли се свеждат или и до други важни въпроси, като например икономиката?

АС: Всички тези въпроси са взаимосвързани. Те също имат и пряко отношение към държавата, за която говорехме в миналия въпрос. Ако се разглежда не само политическия режим, а всички основни фактори, такива като националния и икономическия, които формират в това число държавата, то ние с тях по принцип не се съгласяваме. Те са привърженици на ксенофобията, расизма, шовинизма и империализма в различни форми. Всички тези явления не позволяват да се реши националният въпрос, да се създаде интернационален съюз на хората и народите. А без такъв съюз на междунационалната класа на трудещите се не може да се постигне победа над държавата и капитала, особено в целия свят, и със сигурност е невъзможно при такива условия да се изгради безкласово общество, тъй като то може да бъде само интернационално и световно, да се състои от представители на различни националности и раси. Така че ние сме привърженици на свободата и равенството на хората от всички националности и раси, където и да живеят те. Ксенофобията, расизма, шовинизма и империализма във всички форми водят до неравенство, въз основа на което в крайна сметка възниква класовото неравенство и създава се държава.

По въпроса за производствените отношения, традиционно основен въпрос за социализма, ние също не сме съгласни с тях. Те встъпват за това собствеността върху средствата за производство да принадлежи на отделни групи хора, такива като трудови колективи, общини, нации, а не на цялото човешко общество. Това ще доведе или до взаимна изолация на подобни групи собственици (което е малко вероятно) със съпътстваща тяхна деградация и регрес, или до търговия между тях (което е най-вероятно), което означава възраждане на стоковото производство, пазарна експлоатация и реставрация на капитализма. Тоест те встъпват срещу истинската обществена собственост върху средствата за производство, за форма на собственост промеждутъчна между обществената и частната, водеща до възраждане на частната собственост и  утвърждаване на стоково-парични отношения. Най-често такава идеология се нарича „пазарен социализъм“.

Ние встъпваме за това средствата за производство да се намират в собственост на цялото човечество, организирано в световна федерална република, изградена отдолу нагоре. Световната икономика трябва да работи като едно предприятие, управлявано от своите работници, които са събрани в общо сдружение на териториалните и производствените колективи. С помощта на планирането в реално време обществото ще може да направи потребителски поръчки за производството и да разпредели неговата продукция между хората, централизирано и директно, без никаква търговия и пари. Само такава форма на собственост ще бъде наистина обществена, само такава социалистическа система ще бъде социалистическа.

Също заемаме ясна позиция по въпроса за разделението на труда, встъпвайки за неговото унищожение, тъй като то поражда държава и класи. Считаме, че разпределението на продукцията трябва да се случва според потребностите, а не според труда. При тях, доколкото виждаме, няма определена позиция по този въпрос.

РД: Различията в идеологията доведоха ли след себе си до най-различни методи на практична дейност?

АС: Да. Практическата дейност редом с идеологията е една от основните причини както за миналите разколи с другите десни групи, така и за отцепването на „Народна воля“. Например, те плътно си сътрудничат и дружат с ултрадесните. И това е съпроводено с големи компромиси по отношение на последните, с необходимост да се адаптират към тях, като например отказ от всякакви действия или извършването на каквито и да било действия, за да се угоди на ултрадесните съюзници и приятели. Това се прояви и по време на самия разкол, когато ни обвиниха в сътрудничество с ултралевите, тъй като това може да навлече гнева на ултрадесните, да развали с тях отношенията и така нататък.

Трябва да се отбележи, че ние не сме яростни „борци срещу фашизма“, които виждат като своя основна задача противопоставянето на фашистите. Ние просто си вършим работата, както считаме за добре, провеждаме своята политика и ако тя среща недоволство или противодействие от страна на ултрадесните, то ние няма да правим с тях компромиси, няма да се адаптираме към тях, а гоним своята линия, което често води до конфликти с тях. „Народна воля“ реши да избегне тези конфликти и тръгна по друг, противоположен път. Частично от тактически, частично от идейни съображения. Въпреки това, процесът се променя, тази политика допринася за по-нататъшното завиване в дясно на организацията и нейните активисти, не само тактически, но и идейно. Както се казва: „С когото ходиш, такъв ставаш“. Разбира се, всеки разкол не ни радва и е неприятно да губим другари, но горепосочените факти окончателно ни убедиха в това, че основната причина на разкола не са организационните различия, а идеологическата несъвместимост. Това означава, че разколът беше неизбежен и не трябва да съжаляваме за него.

РД: Ако не грешим, Михалчишин (ултрадесен политик и народен депутат в Украйна) е родом от Лвов и известно време участваше с вас на митинги и акции. Разкажете по-подробно за вашите отношения с този човек и обстоятелствата около вашето сътрудничество.

Юрий Михалчишин се присъедини към нашата организация няколко месеца след нейното създаване през 2009 г. Първоначално той беше ултрадесен, както и всички в нашето движение, но по-късно се превърна в един от главните инициатори на преразглеждането на нашата идеология по посока на движението на социализма. Тогава заради това го мразеха много ултрадесни, като той беше едва ли не основен обект на техните нападки. С времето преразглеждането на идеологията на „Автономна съпротива“ и нейното движение по посока на социализма продължи и без Михалчишин. За него този процес спря в определен момент, най-вече под натиска на ръководството на партията ВО „Свобода“, който затапи „левичарството“ му. След това той се обърна отново към дясното. Постепенно загуби всякакво влияние в организацията ни както заради своя завой в дясно, така и заради настойчивите си искания да прояви лоялност към партията ВО „Свобода“. Войната срещу нас той я започна точно в момента на отчцепването на „Народна воля“, в състава на която се оказаха негови най-близки приятели и съратници. Неговото преминаване вдясно от този момент прие най-бързи, неочаквани и неадекватни форми. Той стана доста повече ултрадесен, откогато и да било. Такъв е той днес.

РД: Поддържахте ли с него контакти, докато все още беше депутат?

АС: Да. Това беше вече период на доста конфликтни отношения с него, когато почти загуби влиянието си в нашата организация и вече не се смяташе за неин участник (ние взехме решение, че партийни функционери не могат да бъдат представители на нашата организация), но в същото време открити враждебни отношения с него още нямаше.

автономна съпротива2РД: Бихме искали да ви попитаме защо не се идентифицирате с анархизма? Къде се крие конфликтът на вашите идеи с тези на анархизма?

АС: Ако под идентифициране имате предвид защо не се наричаме анархисти, то това е свързано с това, че изначало идваме от друга традиция и се наричахме с други термини, свързани с думите „национализъм“ и „социализъм“ (т.е. „националисти“, „социалисти“, „социал-националисти“, „революционни националисти“, „социал-революционни националисти“ и т.н.). Към своите настоящи идеи не достигаме по пътя на отказ от своите първоначални самоназвания, а, напротив, по пътя на логическо развитие и преосмисляне на своите първоначални идеи, своите представи за национализма и социализма. Това развитие ни доведе до ново, друго разбиране на термините „национализъм“ и „социализъм“ (във връзка с това ние не сме изключение в историята на политическите движения).

В резултат на това хармонично идеологическо развитие при нас нямаше необходимост от промяна на самоназванието. Напротив, ние смятаме, че, ако сме дошли към антиавторитарни, интернационалистически и истински социалистически идеи чрез понятието „национализъм“, то означава, че с наша помощ това могат да го направят и други хора, което е доста актуално в нашия западноукраински регион.

Ако говорим за идентифициране чисто в идеологически и исторически аспект, то ние се идентифицираме с анархизма в това число. Например, ние отдавна и често заявяваме, че сме последователи на идеите на Нестор Махно и неговото движение. Също идейно близки са ни и много други представители на традицията на анархизма, например испанските CNT и FAI, в частност Буенавентура Дурути, корейските анархисти (които, между другото, са се наричали като нас националисти) и много други анархистки движения.

Въпреки това, освен анархизма, ние намираме много други родствени на нас традиции и движения с най-различни названия. Така например, мексиканските антиавторитарни социалисти, по същество анархисти, в началото на 20 век наричат своето движение „Мексиканска либерална партия“, а сами себе си наричат „либерали“. Ние подкрепяме идеологията им, но няма да се наречем „либерали“. Ако се ровим повече в историята, то също ще стигнем до извода, че не можем едновременно да се наричаме „националисти“, „социалисти“, „анархисти“, „народници“, „марксисти“, „есери“, „комунисти за работнически съвети“ и така нататък. Трябва да изберем за себе си едно-две основни названия и да ги използваме на първо място, а не да приемем всички названия едновременно.

Както вече разбрахте, не съществува конфликт на нашите идеи с анархистките, ако разбира се говорим за социалистическия анархизъм от типа на Кропоткин и Махно, а не за анархокапитализъм, радикален индивидуализъм, анархизъм като начин на живот и прочие неприемливи идеи. Така че, когато ни попитат с какво се отличаваме от анархистите, то ние ще отговорим, че от едни анархисти не се отличаваме с нищо, а от други анархисти се отличаваме буквално във всичко.

РД: По наше мнение „Автономна съпротива“ 2011 г. и „Автономна съпротива“ 2013 г. се различават силно – защо в такъв случай някакво препозициониране би било логично?

АС: Препозиционирането се проявява в съдържанието на нашата идеология, в нашата програма, агитация, пропаганда и всеобщата ни дейност. Както беше казано по-горе, когато в нашите материали и във въпросите към нас става дума за конкретни родствени на нас движения или личности, каквито и да са те, „анархисти“ или например „народници“, то ние винаги ще се позиционираме като техни единомишленици.

РД: Каква е вашата позиция относно езиковата политика, закона за даване на официален статут на руския език и считате ли, че е възможно развитието на някакъв изкуствен език от типа на есперанто?

АС: Ние встъпваме за свобода на всички езици, за да може общностите от всички националности самостоятелно да определят, запазят и развиват своите култури.

В Украйна, както и в Беларус, се наблюдава русификация, провеждана от силите на руския империализъм. Ние, разбира се, сме против тази политика, в това число и срещу даването на официален статут на руския език, тъй като това е част от империалистичната асимилаторска политика на руския великодържавен шовинизъм.

Есперанто не е лоша идея за международно общуване, но не и за заместване на народните езици, в което въобще не виждаме необходимост. Въпреки това, дори в качеството си на език за международно общуване, той не се използва почти никъде. Каква ще бъде следващата стъпка, ще покаже само практиката.

автономна съпротива1РД: Да изясним позицията по националния въпрос: ако мнозинството е в полза на експулсирането или ограничаването на мигрантите, както е сега на референдума в Швейцария, каква ще бъде вашата позиция?

АС: Следва да се направи разяснителна работа сред това мнозинство, да се покаже на хората, че техен враг е държавата и капитала, а не хората от друг произход. Трябва да се убедят хората да променят решението си. Не просто да се променят, а да насочат гнева си към капиталистите и началниците. Нацизмът е социализъм за идиоти. Той предлага на хората да решат своите проблеми за сметка на хората от другите националности, например, да се грабят, да се гонят или по други начини да се лишават от свободата и средствата си за издръжка. Трябва да се убедят хората да не бъдат идиоти, а да решат своите проблеми с помощта на борбата срещу тези, които създават тези проблеми, тоест срещу властта и капитала, а не срещу другите хора, които са също жертва на системата.

В същото време не трябва да се встъпва за това да се ограничат правата на народа в името на държавния „мултикултурализъм“, да се лиши народа от правото на референдум, да се призове държавата да отмени това право и със сила да се накара народът да „обича мигрантите“. Това не води до нищо хубаво, не приближава до социална революция, а само я отлага. В крайна сметка нашата основна цел е революцията, а не защита на съжителството на отделни хора на всяка цена, дори с цената на засилване на държавната власт и отслабването на народното самоуправление. Местните жители и мигрантите трябва да стигнат до разбирателство и сътрудничество доброволно, никой не може да ги накара да го направят насила.

РД: Вашето знаме е знамето на УПА (Украинска въстаническа армия – бел. пр.). Поддържате ли УПА и ако да, защо?

АС: Използваме това знаме, защото е част от нашата традиция. Ние я продължаваме, защото, както вече беше казано, тя ни води до нашите настоящи идеи. Така че, да, условно подкрепяме УПА и поради тази причина използваме нейното знаме. Именно изучаването на идеите на УПА ни помогна да преосмислим своето разбиране за национализма и социализма. УПА е издигала същите идеи, като нас сега. Встъпвала е за създаването на безкласово общество, обществена собственост върху средствата за производство, свобода и равенство на всички националности, народовластие, срещу експлоатацията на човека от човека, диктатурата, империализма и шовинизма. Благодарение на наследството на УПА ние сме заинтересовани от тези идеи и постепенно ги приехме.

Ние също така започнахме да изучаваме други, по-подробни източници на тези идеи, да четем различни антиавторитарни и социалистически теоретици, съответно да развиваме тези идеи. Благодарение на това възникнаха нашите различия с УПА, въпреки че тези различия се намират изключително в рамките на усъвършенстването на тези същи идеи, като например искането за унищожаването на разделението на труда или идеята за пряка демокрация с императивен мандат, защото е невъзможно по друг начин да се изгради безкласово общество. Въпреки че УПА не са разбирали тези детайли и дори никога не са чували за тях, тя все пак е добър пример и важен етап в развитието на национално- и социално-освободителното движение в нашата страна.

РД: И накрая, в светлината на скорошните събития между анархистите и ВО „Свобода“, разкажете ни за окупирането и държането на лвовската Областна държавна администрация. Какво се случи и защо я напуснахте – доколкото е възможно?

АС: Ние окупирахме и държахме втория етаж на ОДА. На следващия ден депутатите от областния съвет, където мнозинството са от ВО „Свобода“, взеха решение да напуснем сградата. Ние отказахме да изпълним това решение и останахме в ОДА. Не последва никаква реакция от тяхна страна, но след няколко дни при нас на втория етаж дойде тълпа от депутати на ВО „Свобода“, докато в същото време мнозинството наши хора бяха на съвещание, но все пак депутатите получиха отпор, отстъпиха и се оказаха заключени на третия етаж. След това един по един си тръгнаха и престанаха да се опитват да ни изгонят.

автономна съпротиваНа следващия ден заедно със своя областен съвет постигат успех в друго направление, а именно в това, че убеждават народната самоотбрана, мнозинството организации и голяма част от присъстващите хора в това, че трябва да напуснат ОДА. Ние и нашите хора се опитахме да разубедим хората, направихме пресконференция по тази тема (на която срещу нас се опълчиха много журналисти, подкупени от депутатите от областния съвет) и обявихме своя план за формиране на органи за пряко народовластие. Но нашият призив към хората да останат в ОДА не даде желания резултат и хората напуснаха ОДА. За нас съответно нямаше смисъл да оставаме. Вместо да седим в празната ОДА, ние се заехме да осъществим споменатия план в Лвов и областта. Сега на територията на областния съвет, който се намира в същата сграда, където е и ОДА, освен чиновници и депутати, се намират и малко хора, основно организации лоялни на местната власт. Когато народът масово е готов да се върне в ОДА, то ще се върнем и ние.

РД: Още веднъж благодарим. Искате ли да добавите нещо?

АС: И на вас благодарим. Мога да добавя, че вашата организация ни е послужила много като пример. Особено ни повлияха статиите на Николай Дедок. Пожелаваме на него скорошно освобождаване, както и на другите затворници при вас.

Източник: revbel.org/2014/02/intervyu-s-avtonomnim-opirom/

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.