Бронежилетка: избор на революционера

%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0При настъпването на революционна ситуация, провеждането на акции на пряко действие или участието във въоръжен конфликт поради ограничения личен състав революционерите трябва да вземат мерки, за да увеличат шансовете си за оцеляване, което се постига чрез използването на средства за индивидуална бронезащита (СИБЗ), в частност, бронежилетки.

Като цяло изборът на бронежилетка за конкретния боец е аргументиран от много фактори: неговите физически данни, сферата на използване, включването в подразделение, специализацията на боеца, материалната възможност и много други. Но, изхождайки от класификацията на бронезащитата и съществуващите специфики на революционната дейност, може да се формират обобщени препоръки.

Класификация на защитата

table-1024x979Описание на таблицата: В първата графа по вертикалата е даден класът на защитната структура на бронежилетката. Във втората графа е показано средството за поразяване (вид на оръжието). В следващата графа се виждат наименованието и индекса на патрона. Следва характеристиката на поразяващия елемент, която включва типа на ядрото (стальной – стоманен, свинцовый – оловен, стальной нетермоупрочненый – стоманен, който не е термозакален, стальной термоупрочненый – стоманен термозакален и специален), масата (в грамове), скоростта (метри в секунда). Трябва да се отбележи, че за хладното оръжие (кинжал или нож) е дадена енергията при удар (в джаули). Накрая е показана дистанцията на стрелбата (в метри).

Основните материали, от които са се правили СИБЗ, до скоро бяха кевлар и метали (титан, стомана). По-късно към тях се прибавя керамика, а отскоро – полиетилен със свръх високо молекулярно тегло (UHMW-PE).

Макар привидно да се вижда логиката „колкото по-голям клас – толкова по-добре“, на практика не е така. В допълнение към пробитата броня трябва да се вземе предвид извънпреградната (извънбронева) травма – щетата, получена от предаването на кинетичната енергия на куршума, дори ако тя не е пробила бронепластината. Различават се 4 степени на такива травми – от лека контузия и сътресение до разкъсване на вътрешните органи и костни фрактури (за подробности виж ГОСТ Р 50744-95).

Въпреки че по ГОСТ Р 50744-95*, регламентиращ СИБЗ в Руската федерация, за бронежилетки от всички класове, от 1 до 6а, извънпреградната травма не трябва да превишава втора степен, тази характеристика зависи доста силно от мястото на попадане на куршума в бронепластината.

При 5-6а клас, осигуряващ защита от стрелба от Снайперска пушка на Драгунов или термозакалени боеприпаси, вероятността от точно попадение и получаване на извънпреградна травма нараства значително. Освен това, ако отряд на революционерите попадне под огън от страна на доста подготвен и добре въоръжен противник, то шансовете за тяхното оцеляване рязко намаляват и наличието на бронежилетки от висок клас ще бъде доста второстепенен фактор.

Какво е важно да се вземе под внимание при избора на клас: бронеплочите (с изключение на UHMW-PE) с по-висок клас тежат доста повече и носенето им съответно е доста по-тежко, което намалява мобилността както на боеца, така и на групата като цяло. Съществува норматив, ограничаващ носенето на тежко тегло по часове:

 • тегло до 7 кг. – 12 часа;
 • тегло до 9 кг. – 9 часа;
 • тегло до 12 кг. – 5 часа;
 • тегло до 16 кг. – 2 часа;
 • тегло до 23 кг. – 1 час;

По този начин тежките плочи от по-висок клас трябва да се носят по-малко време на ден, за да се избегнат травми. Ако не става въпрос за високоспециализирани задачи, като например прочистване на сграда от силите на пехотно подразделение или за висок риск от попадение при засада, препоръчително е бронежилетките да се ограничат до 3-4 клас на защита, тъй като те защитават от най-разпространените типове оръжия и боеприпаси.

* През 2014 г. влезе в сила новият ГОСТ Р 50744-95, въпреки че указаните в него типове оръжия са доста специфични и е доста сложно да се оцени бронезащитата по тях.

Материал на бронеплочата

В момента най-популярните материали за направата на бронеплочи са:

 • Титан и специални видове стомана. Основните привлекателни качества на металите са относително ниската цена, по-голямата здравина и способността да се издържа на многократни попадения. Но те имат и недостатъци – високата маса и възможността да се откъртват парчета, което изисква носенето на арамидни влакна (виж по-долу).
 • Керамични плочи, способни да издържат на попадение от бронебойни куршуми. Основната задача на леката, но извънредно здравата керамична плоча се свежда до разрушаването на куршума и поглъщането на неговата енергия. За съжаление, керамиката, спирайки снаряда, се напуква, така че повторното използване на плочата, в която вече е имало попадение, е доста нежелателно, защото следващия път тя няма да може да изпълни функциите си, пропускайки куршума. За да не се случи това, се създават металокерамични плочи, в които извън керамиката се слага метален лист.
 • UHMW-PE – Полиетилен със свръх високо молекулярно тегло. Да, най-перспективния и съвременен метал за бронеплоча е полиетилена. Само той е толкова здрав и разбира се лек. Към минусите му може да се добавят високата цена, по-дебелата плоча и ограничения клас на защита: например, пластина при трети клас защита ще има дебелина 20 мм.

Въз основа на достъпността препоръчителен материал за бронеплочата е металокерамиката. При наличието на финансови възможности UHMW-PE също е добър вариант за бронежилетка при открито носене.

Ароматен полиамид (кевлар)

Кевларът е търговска арамидна нишка, разработена от компанията DuPont. Тази нишка е доста по-здрава от стоманената при същата маса, което й позволява да се използва в меките елементи на бронезащитата (кевларови пакети). Сега много компании пускат свои арамидни материали, като думата кевлар се е превърнала в общоупотребявана за всички видове ароматен полиамид.

Благодарение на мекотата на нишките, кевларовите бронежилетки са най-подходящи за скрито носене. За съжаление, максималния клас на защита на достъпна кевларова тъкан (съществува още и пресован кевлар) е само първи-втори клас, което означава защита от пистолетен куршум. За по-надеждна защита кевларовите бронежилетки трябва да се оборудват с пластини, което може отчасти да разобличи бронежилетките.

catalog-kevlar-1Също като минус на кевларовата тъкан е фактът, че тя не защитава от остри предмети, като за това е нужно да се използват специализирани бронежилетки. Във военни условия кевларовата тъкан се използва често за направата на гореспоменатите кевларови пакети – това са слоеве от тъканта, сложени в бронежилетката извън бронепластината в близост до тялото. Те имат за цел да осигурят защита от осколки: минометни, гранатни или парчета от бронеплочата, тъй като нараняванията от осколки представляват значителна част от смъртните случаи в битка. Ако бронежилетките се използват във военни условия, където рискът от попадение на осколки е доста висок, комплектованата бронежилетка с кевларови пакети е задължителна.

Обвивка на бронежилетката

а. Скрито носене

Този тип бронежилетки се носят под обикновено ежедневно облекло, когато има необходимост да се скрие от обкръжаващите факта за носене на бронежилетка и да не се предизвика подозрение (например, при провеждането на експроприации).

%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0За скритото носене изборът е доста лесен: това е или мека кевларова бронежилетка без плочи (понякога дори повтаряща елементи на дрехите, например, сако или жилетка), или с оборудвани плочи. Каква конкретно да се използва зависи от поставените цели. Но, отбелязвайки факта, че отрядите на ДАИ, Департамента за охрана и другите полицейски структури са въоръжени с автомати Калашник, бронежилетките ще трябва да се оборудват с бронеплочи. В други случаи изборът е основан на лични предпочитания и финансови възможности.

б. Открито носене

Откритото носене на бронежилетки най-вероятно ще се случи в предвоенен или революционен период. Обвивките на откритото носене условно могат да се разделят на три вида: плейт кериър, самата бронежилетка, модулна система или модулна бронежилетка.

– Плейт кериър е обвивка, предоставяща носенето на бронеплочи само на гърдите и гърба, без страни. Счита се за най-леката от типовете бронежилетки. Тя е най-подходяща за мобилни групи, за които е важна скоростта и лекотата в ситуации, когато рискът да се окажеш под интензивния огън на противника е минимален. При избора на плейт кериър се препоръчва да се избере модел, в който има възможност да се сложат кевларови пакети отстрани – не се добавя голямо тегло, но дава странична защита от осколки.

%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b01– Бронежилетка – включва поставянето на странични бронеелементи. При този вариант се препоръчва да се избере щатна бронежилетка в случай на широка специализация и ограничени материални ресурси.

%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b03– Модулна система – система на СИБЗ, позволяваща да се конфигурират бронежилетки според конкретни нужди. Включва модули, които могат да се свалят или слагат върху основната част, например, защита на слабините, раменете, врата и т.н. Благодарение на това бронежилетката може да се разглоби до лека плейт кериър или пък да се събере система с максимална площ на защита. Тя е най-предпочитания вариант при финансови възможности, тъй като може да се използва при широк спектър на задачи.

%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b02в. Особености

На какво трябва да се обърне внимание при избора на обвивка за открито носене

 • Производител – желателно е да се купят контрактни военни модели, бивши или намиращи се на въоръжение в различни въоръжени сили. Възможно е да се купят и качествени реплики от търговските производители, но в този случай трябва да се подходи внимателно към избора, за да не се купи евтина еърсофт имитация.
 • Материал – бронежилетката трябва да бъде направена от кордур с плътност 1000D. Повече за кордура можете да прочетете тук.
 • Жилетката трябва да бъде оборудвана със системата MOLLE, за да може да се сложи този набор от паласки и оперативни средства, които са необходими в този момент.
 • На гърба трябва да присъства евакуационна стропа, с която боецът може да се евакуира от бойното поле в случай на нараняване.
 • Системата за бързо освобождаване не е задължителна, но е крайно желателна. Позволява да се свали бронежилетката с няколко кратки движения в екстремна ситуация, например, ако боецът потъва.

Това са най-обобщените препоръки за избор на бронежилетка за революционерите.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.