Манифест на немските антипарламентаристи до световния пролетариат

Другари! Пролетарии!

На 5 декември 1920 г. Комунистическата работническа партия на Германия беше определена като партия, симпатизираща на Третия интернационал. КРПГ и нейната програма се намират в пряка опозиция на Обединената комунистическа партия на Германия (VKPD), която беше създадена през февруари 1920 г. ОКПГ се формира от лявата част на Обединената социалистическа партия (USPD) и бившият Съюз Спартак (Spartakusbund, КПГ), който е пълноправна секция на Третия интернационал. КРПГ (KAPD) се намира в пълна опозиция на тактиката на Третия интернационал, на тезите на неговия Втори конгрес. КРПГ вижда в тази тактика ужасна опасност от опортюнизъм, точен и ясен; опасността от опортюнизъм, който ще вкара революцията в блатото, и поради това ще се окаже тежко непосредствено за Русия.

КРПГ възникна от бившата опозиция в Съюз Спартак (Spartakusbund).

Като изпълнител КПГ процъфтява с руска помощ. Това е най-силната и най-голямата секция в партията, докато духът на парламентаризма вече извлече полза от нейните лидери (Леви, Талхаймер, Кикерт и други) под влиянието на Радек и Вронски.

Всякакви средства бяха използвани, за да се унищожи КРПГ. Въпреки това, това засили в КРПГ необходимостта да се определи като партия, симпатизираща на Третия интернационал, с правото на постоянен консултативен представител в Изпълнителния комитет.

Величието на Третия интернационал.

КРПГ, която винаги е разбирала фундаменталното величие на идеите, лежащи в основата на Третия интернационал, и необходимостта от единство със Съветска Русия, е настроена към защита от опортюнизма, обединявайки всички сили на опозицията за постоянна борба в рамките на Третия интернационал. КРПГ свързва тази борба с пълно преразглеждане на Тезите (на Втория конгрес) в марксистки революционен смисъл и е направила това преразглеждане своя следваща цел.

Пълното излагане на тези въпроси се намира в „Открито писмо до другаря Ленин“. (Откритото писмо до другаря Ленин е отговор на брошурата на Ленин „Левичарството – детска болест на комунизма“, то е издадено от KAPD в Берлин).

В този момент трябва да повдигнем също и следните важни въпроси, които не могат тук да се обсъдят и защитят подробно:

В Западна Европа за разлика от изключително аграрния Изток, ние имаме други производствени условия и, следователно, други класови условия, а също и различна духовна структура. В Западна Европа господството на банковите интереси и капитала, обединяващо всички буржоазни и дребнобуржоазни класи, държи гигантският пролетариат в духовно и материално робство.

Това принуждава пролетарските маси на самодейност, която в революцията може да бъде постигната само чрез индустриалната организация и отмяната на парламентаризма.

Точки на различие.

Третият интернационал смята, че революцията в Западна Европа в своето развитие ще следва пътя на Руската революция.

КРПГ счита, че революцията в Западна Европа ще започне и ще върви по свои собствени закони.

Според Третия интернационал революцията в Западна Европа може да следва пътя на компромиса и съюза с дребнобуржоазните селяни, дребнобуржоазните и дори буржоазни партии.

За КРПГ това е невъзможно.

Третият интернационал вярва в неизбежността (в течение на революцията) от разколи и разногласия между буржоазията, дребната буржоазия и дребнобуржоазните селяни.

КРПГ счита, че буржоата и дребните буржоа ще сформират единен фронт срещу пролетариата до края на революцията. Третият интернационал подценява властта на северноамериканския и западния капитал.

КРПГ формулира своята тактика, изхождайки от тази голяма власт (на капитала). Третият интернационал не разпознава властта на банките и големия капитал, която обединява всички буржоазни класи.

От друга страна, КРПГ създава своя тактика по отношение на тази обединяваща капитала власт.

Не разбирайки (не вярвайки), че пролетариатът в Западна Европа е сам, Третият интернационал пренебрегва духовното и интелектуалното развитие на този пролетариат, който във всяка сфера, в крайна сметка, все още е изпълнен с буржоазна идеология. И избира тактика, която позволява да се поддържа робството и подчинението на буржоазните идеи.

КРПГ избира като основен обект на своята тактика освобождението на духа на пролетариата*.

Поради факта, че Третият интернационал не основава своята тактика върху освобождението на духа (на пролетариата) от една страна, и не върху единството на всички буржоазни и дребнобуржоазни партии от друга, а изгражда тактика на компромиси и разколи, това позволява на старите профсъюзи да съществуват и се опитва да ги причисли към Третия интернационал.

Поради факта, че Третият интернационал не вярва, че освобождението на духа (на пролетариата) е първостепенна задача в Западна Европа, и не вярва, че буржоазията има единен фронт в революцията, той приема в пределите на пролетарските маси всички прослойки без да определи дали наистина са комунистически, без изисквания за тяхната тактика, която би доказала дали са комунисти, а не просто маса.

КРПГ, чиято първа цел е освобождението на духа (на пролетариата), и която вижда (вярва) в единството на буржоазията, знае, че профсъюзите трябва да бъдат унищожени и че на пролетариата му трябва по-добро оръжие, отколкото Всеобщият съюз на работниците в Германия.

По същите причини, по които Третият интернационал позволява на парламентаризма да съществува, по същите причини КРПГ отхвърля парламентаризма.

Това изтръгва злото с корените.

КРПГ желае да формира във всяка страна партии, които да се състоят само от комунисти и да формират съответната тактика. Примерът на тези партии, в началото немногобройни, ще обърне мнозинството от пролетариата, тоест масите, към комунистите.

Масите в Западна Европа за Третия интернационал са средство; за КРПГ те (масите) са крайната цел.

Съгласно тази тактика (утвърждаваща правата си в Русия) Третият интернационал се приспособява към политиката на вождовете.

КРПГ, от друга страна, води политика на масите.

Другари, Пролетарии. КРПГ е уверена, че всичко приведено тук са жизненоважни въпроси за пролетарската революция.

В средата на февруари ще се проведе партийно събрание на КРПГ, на което ще бъде отделено особено внимание на тактиката на Третия интернационал.

Всички са сърдечно поканени да участват в това събрание, предайте поканата и на вашите членове.

С комунистически поздрав

Комунистическа работническа партия на Германия

1921 г.

Бележка

Пролетарски дух или революционен дух – стари литературни понятия от 19 и началото на 20 век, очевидно означаващи развитие до предела на класовото съзнание, а също и противопоставяне на реформизма и материалното робство на икономическите изгоди. Следва да се отбележи, че Херман Гортер е революционен поет и литератор, а не идеалист и романтик, той е марксист.

Пролетарският дух на Гортер е изразяване на единното цяло на потенциалните сили, дремещи в пролетарската класа и правещи я способна да се бори не само за насъщния хляб, но и да се издигне до освобождението на човечеството.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s